Na desiatom ročníku „Jurmaku na Varošu“ sa oslávilo 35. výročie založenia FS Kurimjan


//Na desiatom ročníku „Jurmaku na Varošu“ sa oslávilo 35. výročie založenia FS Kurimjan

„Kurimské dievčatá a mládenci v hrdlách zlato majú, lebo keď spieva súbor Kurimjan, aj vtáci tíchnu  a zbožne načúvajú……..“      Jozef Hvišč

Už desať rokov sa nielen Kurimčania, rodáci, ale aj návštevníci zblízka i ďaleka stretávajú na Varošu, v centre našej krásnej obce Kurima, pri príležitosti obecných osláv, ktorých súčasťou je aj novodobý jarmok. Zavítali k nám všetci, ktorí túžia po nevšednej jarmočnej atmosfére, po ľudovej piesni, po dobrej nálade. Stisky rúk, milé zvítania, srdečné pozdravy a veľká kurimská rodina srdečne  privítala vzácnych hostí – poslanca PSK a predsedu OC KDH v Bardejove Mareka Hudáka, Jerzyho Walengu – wojta z gminy Moszczenica s delegáciou, správcu farnosti Kurima – Mareka Metiľa, predsedu MS Mariána Gešpera, Gabrielu Kaščákovú, riaditeľku Domu MS v Bardejove, Jána Bednára, čestného člena súboru Kurimjan Rudolfa Michalova a iných hostí, ktorí prišli spoločne s nami osláviť náš veľký deň.

Dni Kurimy sa začali v piatok 8. septembra 2023 premietaním letného kina „Kocúr v čižmách: posledné želanie,“ ktorému sa potešili najmä najmladší kurimčania. V sobotu 9. septembra 2023 za spevu FS Kurimjan a prestrihnutím pásky bol otvorený 10. ročník „Jurmaku  na Varošu“.  V úvodnej časti kultúrneho programu už všetci čakali na príhovor  starostu obce Jozefa Škvareka, z ktorého vyberám: „Nadšenie a vrodená láska k spevu a hudbe je jeden z dôvodov, prečo náš Kurimský folklór má toľko obdivovateľov a milovníkov nielen u nás, ale aj v širokom okolí nášho regiónu.  FS Kurimjan  už 35 – rokov vedie Marta Mihoková, predsedníčka MO MS v Kurime. Hrou na harmonike od samotného vzniku  súbor doprevádza „majster harmonikár“ – Valentín Repka.“

Oslavy pokračovali vystúpením folklórnych súborov: Hažlinčanka z Hažlína, Gipsy Mapex z Kurimy, Spojenej ĽH Zamiškovcov a Kolačkovcov a samozrejme nemohol chýbať domáci jubilujúci FS Kurimjan. Varošom sa rozliehali ľudové piesne, zneli krásne melódie a slová, ktoré  prijali všetci s nadšením a radosťou.  Každoročne sa na jarmoku prezentujú zručný rezbári Tomáš Mihok, Pavol Minčák ml. a Ondrej Podubinský, ktorí prezentovali nádherné umelecké výrobky robené ručne. Nechýbal včelár Ján Hajdúk so žiakmi z včelárskeho krúžku. Základná škola prevádzala maľovanie na tvár a žiaci svoju školu prezentovali voňavými perníkmi a spomienkovými predmetmi, o ktoré bol veľký záujem. K zábave patrí aj dobré jedlo. O dokonalú atmosféru jarmoku sa postarali jednotlivé organizácie, ktoré pripravili všelijaké voňavé dobroty. Kysnuté koláče napiekli šikovné ženy z Jednoty dôchodcov Slovenska v Kurime a šikovné ženy z ulíc Vyšná a Špitálska. Kotlíkový guláš ponúkalo Poľovnícke spoločenstvo Strážna, kurimskú mačanku a držkovú polievku pripravili manželky hasičov z DHZ v Kurime. Návštevníci jarmoku mali k dispozícií rôzne predajné stánky, stánky s občerstvením, cukrovinkami.

Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu patrí veľké poďakovanie, najmä sponzorom, lebo bez ich finančnej podpory by takáto akcia nevznikla. Dni Kurimy boli realizované  s finančnou podporou  Prešovského samosprávneho kraja a kultúrny program bol realizovaný v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej.

Vďaka patrí všetkým, čo sa zaslúžili o vydarené podujatie. Verím, že všetci návštevníci  sa cítili výborne a odniesli si tie najkrajšie dojmy a trvalé spomienky na vďačných a pohostinných ľudí v Kurime, na hodnoty, ktoré si nechceme iba príležitostne pripomínať, ale chceme ich aj naďalej rozvíjať, aby sa stali trvalou súčasťou života a diania v obci Kurima, ale i vzťahu občanov k svojmu životnému a rodinnému prostrediu.

Dana Lastivková

Foto: Stanislav Horvat

 

 

 

2023-09-14T14:14:01+00:0014 septembra 2023 |Prešovský kraj|
X