Národný výstup na Pustý hrad


//Národný výstup na Pustý hrad

 28. ročník turistického podujatia

Toto podujatie pre organizátorov znamenalo vstávanie ešte za tmy, pre účastníkov v skorých ranných hodinách. Na druhej strane dostali organizátori krásny dar od prírody vo forme rannej inverzie.

Už 28. ročník podujatia Národného výstupu na Pustý hrad sa započal pri pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra na starej budove Mestského domu, dnešnej Starej radnice. Na tomto mieste okrem príhovorov zaznela aj slovenská hymna v podaní spevokolu zvolenského konzervatória.

Túra bola odštartovaná. Skrz Námestie SNP popri Zvolenskom zámku sa hrnuli turisti smerom na Pustý hrad. Dokonca jedna skupina mladých matičiarov pevne držala vlajku po celý čas namáhavej túry, stále do kopca. Na Hornom hrade už účastníkov čakali remeselníci, rytieri, hudobníci, lukostrelci, ale aj matičiari so svojím programom.

Otvorenie programu začalo privítaním  účastníkov Cyklojazdy histórie, ktorí vyšli na hrad čím iným ako bicyklom. Následne pokračoval historický pútavý cyklus s názvom Cesta slovanskou a slovenskou históriou. Kultúrny program bol tvorený z divadla pre deti, šermiarskych ukážok bojov, pri ktorom museli až trikrát zasahovať zdravotníci, pretože boje boli naozaj veľmi vierohodné aj pre dospelého diváka. Na záver sa účastníkom predstavila kapela Spod Budína so svojou špecifickou stredovekou hudbou. Počas programu prebiehali viaceré sprievodné aktivity. Azda najzaujímavejším lákadlom bola odborná prehliadka archeologických nálezov vykonanej za posledný rok.

Pre nás matičiarov malo podujatie veľmi tradičný charakter. Knižná propagácia literatúry Matice slovenskej zožala úspech aj v nepriaznivých oklieštených pandemických podmienkach. Potreba rúška aj vo vonkajších priestoroch však odradila mnohých priaznivcov. Najvernejších však nie.

Najväčšiu konkurenciu však predstavovalo druhé podujatie Kráľovskej svadby na Pustom hrade, ktoré sa konalo, dalo by sa povedať, zároveň s národným výstupom. To tento rok odlákalo najmenej 700 vopred registrovaných účastníkov, ktorí ostali len na Dolnom hrade Pustého hradu. Počas tohto podujatia účastníci mohli zažiť dobový kráľovský sprievod spoločne so svadobnou veselicou, domácu stredovekú kuchyňu alebo rytierske súboje na koňoch.

Nás, matičiarov na záver teší, že aj po toľkých ročníkoch stále má kto organizovať toto podujatie, a že je oň  stály záujem, aj z radov novoprijatých členov mladých matičiarov.

Ondrej Baranec

Pozrite si video

2020-09-17T14:21:46+00:0017 septembra 2020 |Banskobystrický kraj|
X