Národovec z Košíc plukovník v. v. František Mrva sa venuje práci s mládežou v Matici slovenskej už 20 rokov


//Národovec z Košíc plukovník v. v. František Mrva sa venuje práci s mládežou v Matici slovenskej už 20 rokov

Je to už 20 rokov, čo sa národovec z Košíc – predseda Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) v Košiciach – Myslave plukovník v. v. Ing. František Mrva po odchode z Armády SR upísal Matici  slovenskej. Takú istú dobu spolupracuje aj s odborom školstva OÚ v Košiciach a predtým aj s Krajským školským úradom v Košiciach. Aj my patríme medzi hlavných spoluorganizátorov veľkých krajských matičných  festivalov, na ktorých sa k našej radosti zúčastňujú stovky žiakov zo základných škôl Košického kraja, ktorých je náš odbor školstva OÚ v Košiciach zriaďovateľom.

František Mrva  sa narodil sa 29. mája 1953 v Beňadove na Orave. Do SNN začal písať už v roku 1994 a doposiaľ publikoval vo viacerých periodikách na Slovensku takmer 1400 článkov.  Pôsobil 33 rokov na významných postoch v Ozbrojených silách SR. Už ako profesionálny vojak pomáhal Matici slovenskej (MS) a po odchode z armády nastúpil do matičných štruktúr ako riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach. Na tomto poste založil sedem veľkých krajských matičných festivalov slovenských rozprávok a povestí, hudby, ľudového spevu a amatérskeho divadla, na ktorých sa zúčastňujú stovky žiakov a študentov z obidvoch krajov východného Slovenska. Spomenieme aspoň niektoré: Divadelné Košice Jozefa Adamoviča, Dobšinského Košice, Ľudová pieseň košickej mládeže, Rómska pieseň, Hronského Jasov alebo Detské rozprávkové Košice. Keď vedenie MS dalo za úlohu Františkovi Mrvovi oživotvoriť MO MS v Myslave, urobil to na vysokej úrovni. Na prvom snemovaní bol medzi hosťami aj vtedajší podpredseda vlády SR a súčasný poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. a na tejto matičnej slávnosti nechýbala ani STV. Za matičné aktivity, najmä za prácu s mládežou, mu mesto ako prvému matičiarovi v Košiciach udelilo svoje najvyššie ocenenia. V roku 2009 to bola Cena primátora mesta Košice a v roku 2018 mu MZ v Košiciach udelilo najvyššie ocenenie Cenu mesta Košice. Matica slovenská (MS) ocenila Františka Mrvu za jeho matičné aktivity na východe Slovenska dvomi najvyššími vyznamenaniami. K jeho 60-tke Zlatou cenou MS a k jeho 65. narodeninám v roku 2018  Zlatou medailou predsedu MS. Za jeho zásluhy o rozvoj matičného hnutia v Košiciach a celom Košickom kraji ho v prezidentskom paláci koncom roka 2009 osobne prijal prezident SR doc. JUDr. Ivan Gašparovič. Zvlášť cenné pre Františka Mrvu je udelenie Plakety SNN, ktorú mu udelili pri 15. výročí tohto obľúbeného periodika. V Košickom kraji si veľmi vážia aktivity Františka Mrvu, ktoré organizuje a aj vďaka jeho nasadeniu vypĺňajú spektrum pronárodných aktivít na východe Slovenska.

Všetky školy na východe Slovenska, ktoré sa zapájajú do krajských matičných festivalov, vrátane nášho odboru školstva, mu prajeme najmä pevné zdravie a aby mohol naďalej organizovať s nami tie nádherné krajské matičné festivaly, ktoré majú na východe Slovenskej republiky takú veľkú popularitu.

Text a foto

Ing. Jozef Javorka, CSc

Vedúci odboru školstva OÚ v Košiciach

2020-01-08T13:31:59+00:008 januára 2020 |Košický kraj|
X