Nástenný a stolový Matičný kalendár 2021 – Národné výročia


/, Žilinský kraj/Nástenný a stolový Matičný kalendár 2021 – Národné výročia

Matica slovenská, verná svojej dlhodobej kultúrnej tradícii spätej aj s vydávaním kalendárov, na začiatku Roku Alexandra Dubčeka pripravila pre svojich členov, sympatizantov i širšiu kultúrnu verejnosť vydanie reprezentačného obrazovo-textového veľkého nástenného a malého stolového Matičného kalendára 2021.

Klasickú formu kalendárov z obsahovej stránky dotvára 12, resp. 53 reprodukcií fotografických dokumentov a rovnaký počet populárno-náučných textov, ktoré pri príležitostí výročí približujú významné slovenské udalosti a osobnosti z našej staršej i novšej histórie, predovšetkým v prepojení na osudy Matice slovenskej. Ide o básnikov, spisovateľov, historikov, vedcov, umelcov, cirkevných hodnostárov a politikov, angažujúcich sa v matičnom hnutí ako členovia, funkcionári, stúpenci a reprezentanti matičnej kultúrnej misie, ako aj o udalosti a miesta súvisiace s dejinami Matice slovenskej. Oba Matičné kalendáre 2021 zostavil Pavol Madura, texty napísal Pavol Parenička, graficky upravil Ján Novosedliak a vytlačila Neografia, a. s.

Tvorcovia kalendárov a vedenie Matice slovenskej verí, že aj tieto kalendárové dielka si matičiari a ďalší záujemcovia zaobstarajú a obľúbia, lebo popri praktickej úžitkovej funkcii esteticky vkusne popularizujú silnú matičnú myšlienku v mohutnom toku našich národných dejín na prahu začínajúceho sa Roku Alexandra Dubčeka.

doc. Pavol Parenička, literárny historik Slovenského literárneho ústavu MS

X