Návšteva družobného matičného odboru


//Návšteva družobného matičného odboru

Delegácia MO Matice slovenskej Abrahám sa na pozvanie MO MS Veľké Úľany zúčastnila  dňa 5. marca 2023 výročného zhromaždenia matičiarov.

V peknom prostredí domu služieb nás privítal predseda MO MS Michal Garaj a ostatní členovia výboru. Atmosféra bola veľmi príjemná, veď sa  stretli matičiari a predstavitelia spoločenských organizácií obce Veľké Úľany, ktorí sú si navzájom veľmi blízki.

Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky. Predsedajúci Michal Garaj privítal všetkých prítomných členov  a hostí.

Po predložení správy o činnosti MO, správy o hospodárení a správy o stave členskej základne boli jubilantom odovzdané kvety a darčekové predmety.  S kyticou slovenských ľudových melódií prispel spevokol z Jánoviec, ktorý jubilantom venoval niekoľko známych ľudových piesní.

V diskusii vystúpila predsedníčka MO MS v Abraháme Anna Klementová, ktorá v krátkosti spomenula aktivity, ktoré náš odbor v najbližšom čase čakajú a ktoré sme už v tomto roku uskutočnili.

Po skončení   pracovnej časti nasledovalo občerstvenie, posedenie pri káve a chutnom zákusku a samozrejme bohatá diskusia medzi spolusediacimi. Navzájom sme sa informovali o rôznych akciách a spomínali na spoločne strávené chvíle v kruhu našich družobných priateľov. Veď aj o tom sú naše spoločné stretnutia.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

2023-03-07T12:43:56+00:007 marca 2023 |Trnavský kraj|
X