Nová publikácia Matice slovenskej –Život a dielo Štefana Boleslava Romana


//Nová publikácia Matice slovenskej –Život a dielo Štefana Boleslava Romana

V roku 2021 si Slováci doma i v zahraničí pripomenuli 100. výročie narodenia významného rodáka z Veľkého Ruskova (dnes Nový Ruskov) – Štefana Boleslava Romana. Dodnes málo poznané meno významného mecéna slovenskej otázky v zahraničí, uránového kráľa a jedného z najbohatších mužov Kanady, sa zapísalo do slovenskej histórie najmä cez prizmu vzniku Svetového kongresu Slovákov (SKS) a jeho medzinárodného pôsobenia v boji za národné práva Slovákov.

Romanov život a dielo si Matica slovenská uctila odhalením jeho prvej busty na Slovensku – v Aleji národných dejateľov pred sídelnou budovou Matice slovenskej v Martine a natočením historického dokumentu. O rok neskôr, 26. októbra 2022,usporiadala medzinárodný vedecký seminár za prezenčnej účasti krajanov z Európy a virtuálnej účasti krajanov zo zámoria. Zo spoločného podujatia s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v spolupráci s MO MS Prievidza vydala zborník –Život a dielo Štefana Boleslava Romana. Graficky publikáciu pripravila Eva Čulenová.

Kolektívne dielo prináša pozdravné príhovory a popularizačné, odborné a vedecké príspevky. V úvodnom predslove zostavovateľka zborníka, Zuzana Pavelcová, uvádza inšpirácie matičných pracovníkov, ktoré viedli k príprave vedeckého seminára. Čestné miesto prvého publikovaného príhovoru v zborníku patrí reverendovi Dušanovi Tóthovi, bývalému generálnemu tajomníkovi Svetového kongresu Slovákov a osobnému priateľovi Štefana Romana. Aktuálny predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí – organizácie, ktorá nadviazala na myšlienku a prácu Svetového kongresu Slovákov – Vladimír Skalský, ponúka krátku Romanovu biografiu. Pasáž príhovorov uzatvára príspevok predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera, ktorý sumarizuje prínosy práce Romana pre slovenský národ a snahy Matice slovenskej na udržiavanie a popularizáciu jeho pamiatky.

Príspevok vychádzajúci najmä z ústnej histórie a rodinnej pamäti prináša Ján Chovanec. Zaoberá sa unikátnymi príbehmi z rodiny Romanovcov, ktoré od detstva evidoval v Novom Ruskove ako Romanov vzdialenejší príbuzný. Štúdia Beáty Katrebovej Blehovej nasvecuje poznatky k okolnostiam vzniku Svetového kongresu Slovákov z pohľadu medzinárodnej politiky détente.

Peter Jašek zmapoval činnosť Svetového kongresu Slovákov v druhej polovici 80. rokov 20. storočia a pôsobenie Romana v kongrese v období od VII. generálneho zhromaždenia Svetového kongresu Slovákov v júni 1984 v New Yorku až po jeho predčasnú smrť v marci 1988. Rekapituláciu najzásadnejších výstupov (všetkých deviatich) generálnych zhromaždení SKS priniesol materiál Radoslava Žgradu.

Analýze vzťahov Matice slovenskej a Svetového kongresu Slovákov sa venuje Zuzana Pavelcová. Zmeňuje sa aj o odkaze Štefana Romana po páde komunistického režimu a jeho udržiavanie Maticou slovenskou.

Štúdia Pavla Pareničku sa orientuje na ekonomické teórie Štefana Boleslava Romana a Eugena Löbla uverejnené v publikácii Zodpovedná spoločnosť. Autor približuje názory Romana a Löbla, ktorí kriticky odmietajú komunizmus a jeho marxisticko-leninskú politickú ekonómiu a rovnako sa odmietavo stavajú ku kapitalizmu v diele Smitha. Prichádzajú s teóriou zodpovednej spoločnosti založenej na konzervatívnych hodnotách.

Zborník uzatvára krátky informačný príspevok Josepha M. Burzu venovaný novému reprezentatívnemu literárnemu počinu Kanadsko-slovenskej obchodnej komory –publikácii Štefan B. Roman: Uránový kráľ.

Obsah medzinárodného vedeckého seminára vďaka tomuto dielu ostane navždy zachovaný v podobe publikácie, ktorú si môžete objednať (len za cenu poštovného) na e-mailovej adrese: periodika@matica.sk

Zuzana Pavelcová

 

2023-03-01T14:21:01+00:001 marca 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X