Nová súťaž vo Veľkých Lovciach


//Nová súťaž vo Veľkých Lovciach

V sále kultúrneho domu sa nedeľné popoludnie nieslo v komorne slávnostnej atmosfére. V rámci podujatia Noc v múzeu 2022, ktoré s uskutočnilo 22. mája, Múzeum Miestneho odboru Matice slovenskej vo Veľkých Lovciach vyhlásilo žiacku výtvarnú súťaž s názvom Naša obec očami detí. Tá bola vyhodnotená v nedeľu popoludní v kultúrnom dome.

Do súťaže sa zapojilo spolu 54 žiakov, odovzdaných bolo 52 prác, ktoré hodnotila porota v zložení Diana Liptáková, Mária Kiššová, Mária Ďurinová, Mária Rapavá, Marta Kasášová a výtvarníčka a pedagogička Mária Malperová z Nových Zámkov. Porota hodnotila kompozíciu, dodržanie kritérií súťaže, farebnosť, námet, priestorové umiestnenie atď. Každá práca bola niečím zaujímavá, preto bolo aj ťažké vyberať tie najlepšie. Z toho dôvodu porota napokon ocenila aj viac rovnocenných výhercov na jednotlivých výherných miestach. Na  prvom stupni sa na 1. mieste umiestnili Matej Udvardi, na 2. mieste Šimon Priesol, na 3. mieste Nela Urbanová, Tamara Melichárková a Melánia Habrmanová. Cenu poroty získali Miriam Chudivániová, Samuel Husár, Tamara Pintešová a Emma Amrichová. Na druhom stupni 1. miesto získali Ester Haládiková a Diana Pastvová, 2. miesto obsadila Hana Udvardiová, 3. miesto Oliver Bakalár. Cenu poroty získali Miriam Chudivániová, Samuel Husár, Tamara Pintešová a Emma Amrichová. Ďalších 39 žiakov si zo súťaže odniesli Diplom za účasť a malú pozornosť.

Múzeum ďakuje partnerom súťaže, ktorí prispeli cenami a materiálnym zabezpečením, a to starostovi obce Liborovi Kráľovi a Obci Veľké Lovce, Regionálnemu osvetovému stredisku v Nových Zámkoch a neziskovej organizácii Ruže sv. Alžbety vo Veľkých Lovciach. Poďakovanie patrí aj predsedníčke MO MS vo Veľkých Lovciach Márii Rapavej, ktorá program osviežila hrou na akordeóne. Milým prekvapením bol darček od Tatiany Udvardiovej, ktorá darovala do múzea medovníkovú podobu nedávno vyhlásenej Národnej kultúrnej pamiatky v obci Ľudový dom Jozefa Galbavého. Múzeum rovnako ďakuje pedagógom a žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže  a všetkým, ktorí sa podieľali na jej úspešnej realizácii.

Marta Kasášová, správkyňa Múzea MO MS vo Veľkých Lovciach

2022-06-17T14:43:56+00:0017 júna 2022 |Nitriansky kraj|
X