Objednajte si Slovenské pohľady


/Objednajte si Slovenské pohľady
Objednajte si Slovenské pohľady2023-12-01T12:09:03+00:00

Slovenské pohľady

Cena: 

Jedno dvojčíslo:                      3,50 €

Predplatné na 1 rok:            21,00 €

Online objednávka Slovenských pohľadov

Ako si objednať predplatné?

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Objednávka poštou:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin 

Objednávka emailom: periodika@matica.sk

Objednávka telefonicky: 043/ 381 28 26, 0918 904 931

Objednávky do zahraničia:

Európa – 45 € (vrátane poštovného)
ostatné štáty sveta – 63 USD (vrátane poštovného)

Predplatné na Slovensko do zahraničia je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet
(IBAN SK28 7500 0000 0040 0786 8337, BIC: CEKOSKBX)

X