Ocenili knihu povestí karpatských Rusínov z matičného vydavateľstva


/, Prešovský kraj/Ocenili knihu povestí karpatských Rusínov z matičného vydavateľstva

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove zverejnila výsledky súťaže Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja. Potešilo nás, že medzi ocenenými titulmi sa objavili aj Povesti a príbehy karpatských Rusínov, ktoré vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej. Odborná porota súťaže, ktorej členmi boli literárni vedci prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., doc. Mgr. Ján Gavura, PhD. a riaditeľka knižnice Mgr. Iveta Hurná, pridelila knihe druhé miesto v kategórii krásnej literatúry.

Vydavateľstvo Matice slovenskej touto knihou opäť originálne obohatilo povesťovú mapu Slovenska a vyplnilo na nej jeden biely fliačik, dokonca s presahom na Podkarpatskú Rus. Okrem toho zviditeľnilo nevšednú dejiny a duchovné dedičstvo rusínskej národnostnej menšiny. Autormi diela sú Peter Mišák a Peter Vrlík, knihu nádherne ilustrovala akad. mal. Anna Hausová. „Prekvapilo a nesmierne potešilo nás ocenenie odbornej poroty,“ reagoval na ocenenie Peter Mišák.  „Povesti a príbehy karpatských Rusínov je nevšedná a doslova podmaňujúca téma. Rusínsky folklór chytá za srdce a rusínska literatúra sa ho nežne dotýka. Rád si čítam tvorbu rusínskych autorov – viacerí sú moji priatelia. Čítam v ich jazyku poviedky, poéziu, bájky, často aj tie, ktoré boli napísané ešte rusínskym písmom – cyrilikou. Od okamihu, keď Peter Vrlík našiel nádherné motívy a vybral z nich tie najzaujímavejšie, som vedel, že sme sa pustili na dobrú cestičku. Prerozprávať ich bola už radosť. Moderné spracovanie povestí si vyžaduje citlivý a zodpovedný prístup k dejinám i kultúre. Bola pre nás česť pridať jednu knižku do korpusu rusínskej literatúry.“

Stanislav Muntág

Objednajte si knihu na https://www.vydavatel.sk/kniha/povesti-a-pribehy-karpatskych-rusinov

dav

X