„Od Veľkej Moravy k dnešným dňom“


//„Od Veľkej Moravy k dnešným dňom“

Pod týmto názvom sa niesla slávnostná akadémia v Očovej, ktorú zorganizovali členky Miestneho odboru MS, pod záštitou Obce Očová.

16. júna sa zišli v Kultúrnom dome občania a hostia, aby sa zúčastnili programu, ktorý bol zameraný na prechádzku našou históriou – a to pri príležitosti 1160. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, cez 160. výročie založenia prvej kultúrnej ustanovizne Matice Slovenskej až po 30. výročie Slovenskej republiky.

Po príhovore predsedníčky MO Miroslavy Rajčokovej nasledoval úvod kultúrneho programu v podaní očovského speváckeho zboru Belius, ktorý hneď svojou piesňou navodil slávnostnú atmosféru. Prechádzku históriou, ktorú odborne spracovala učiteľka Anna Sojková, tvorili vstupy, ktoré prezentovala spoločne s učiteľkou Lenkou Fiľovou. Celý program bol prezentovaný videoprojekciou s faktografickými údajmi, čo prítomní so záujmom sledovali. Odbornosť striedala kultúra – úryvok z Proglasu, scénky, Rastislav a Svätopluk v podaní žiakov ZŠ, piesne v podaní Andrei Širokej sólistky štátnej opery v Brne – rodáčky z Očovej, cimbalový a komorný husľový koncert v podaní žiakov ZUŠ, či krásne slovenské piesne v podaní Matičiarok.

No a pieseň „Keby som bol vtáčkom“ /Andrea Široká/ a báseň Slovenská košeľa v podaní žiačky ZŠ Šarloty Majerčákovej, aj s matičnou hymnou „Kto za pravdu horí“  /Belius /, boli pohladením duše pre všetkých prítomných divákov.

Súčasťou tejto slávnosti bolo aj oceňovanie občanov.  Zástupca starostu Obce Očová Ján Šimiak odovzdal ocenenia tým, ktorí sa zaslúžili o kultúrny a športový rozvoj a šírenie dobrého mena obce Očová – Viera Kučerová, Andrea Široká, Anton Budinský, Ondrej Debnár a Ján Jamriška.

V závere tejto slávnostnej akadémie vystúpil so svojim príhovorom Marek Hanuska, prvý podpredseda Matice slovenskej, ktorý vyzdvihol poslanie Matice slovenskej a jej významnú činnosť v miestnych odboroch a povedal „Boh, keď si taký veľký – ochraňuj naše Slovensko, keď je také malé.“

……Slovensko krásna zem, ja viem, že patrím sem…

Ty naše Slovensko, koľko len krásy máš, si naša kolíska i domov náš….

Za MO MS Anna Pivolusková

  

2023-07-24T11:28:50+00:0024 júla 2023 |Banskobystrický kraj|
X