Okresné kolo Šalianskeho Maťka v Galante


//Okresné kolo Šalianskeho Maťka v Galante

V školskom roku 2022/2023 už nič nebránilo v tom, aby tradičná súťaž v prednese slovenskej prózy s názvom „Šaliansky Maťko“ prebehla v klasických termínoch. Preto sa okresné kolo 28. ročníka tejto súťaže v Dome MS v Galante konalo 30. januára 2023.

Okresné kolo v Galante sa stretlo opäť s veľkým záujmom. Do všetkých troch kategórií sa prihlásilo celkovo 27 žiakov z 15 škôl. Pedagógovia pripravili svojich žiakov poctivo a porotcovia mali čo robiť aby vybrali tých najlepších. Medzi porotcami okrem pedagógov boli aj známi spisovatelia literatúry pre deti a mládež Peter Mišák, ďalej spisovateľ Milan Gonda, tajomník MS a taktiež autor mnohých odborných publikácií Viliam Komora a v neposlednom rade talentovaný spisovateľ, vedec, filozof a pracovník Slovenského literárneho ústavu MS Lukáš Perný.

Víťazmi a postupujúcimi na okresné kolo Šalianskeho Maťka sa stali:
I. kategória
1. miesto: Dorotka Balušíková, ZŠ Štefánikova ulica, Galanta
2. miesto: Nikola Gemeriová, ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
3. miesto: Ondrej Lukačovič, ZŠ Michala Tareka Abrahám

II. kategória
1. miesto: Adam Jesko, ZŠ M. Lieskovského, Veľké Úľany
2. miesto: Benjamin Démuth, ZŠ Pusté Úľany
3. miesto: Dominika Kollárová, ZŠ Štefánikova Galanta

III. kategória
1. miesto: Paulína Kmecová, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sereď
2. miesto: Michal Kotman, Gymnázium Janka Matúšku Galanta
3. miesto: Nela Adamčíková, ZŠ Sídlisko SNP, Galanta

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach získali diplom aj knižné dary z Vydavateľstva MS. Víťazi dostali konkrétne knihu od Petra Mišáka a Petra Vrlíka – „Rozprávky spod slovanskej lipy“ –Okrem toho ešte všetci zúčastnení získali cenné rady od všetkých prítomných spisovateľov a porotcov.

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa pripravili na okresné kolo 28. ročníka súťaže v prednese poézie Šaliansky Maťko. Víťazom gratulujeme a želáme veľa šťastia na krajskom kole. Ostatným prajeme šťastie na iných súťažiach, prípadne na ďalšom ročníku Šalianskeho Maťka.

Text: Peter Schvantner
Foto: Jozef Fekula

I. kategória

II. kategória

III. kategória

2023-02-08T11:35:52+00:008 februára 2023 |Trnavský kraj|
X