Orava a Liptov číta Kukučína

Počas koronavírusu sme si nemohli dostatočne pripomenúť Martina Kukučína. Pred 160. rokmi dňa 17. mája 1860 sa v oravskej dedinke Jasenová narodil Matej Bencúr. V slovenskej literatúre je známejší pod menom Martin Kukučín. Tento spisovateľ sa radí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského literárneho realizmu. Je autorom románov, cestopisov a mnohých kratších prozaických útvarov, ktoré sa dodnes tešia pozornosti najširšej čitateľskej verejnosti.

Zvolil si lekársku profesiu a neliečil len choroby, ale predovšetkým i dušu slovenského národa. Vo svojich kratších literárnych útvaroch z dedinského prostredia uplatnil svoje charakteristické schopnosti a zmysel pre realistický detail ( dedinský jarmok, Na Ondreja, Obecné trampoty a iné). Dôverná znalosť myslenia a jazykového prejavu ľudu sa stali  základným kameňom Kukučínovej tvorby. Postupne prešiel k anekdotickému rozprávaniu (Rysavá jalovica) a uvoľnil svoje kompozičné postupy. V neskorších svojich poviedkach, črtách sa vonkajší  opis premieňa na povahovú drobnokresbu a psychologickú reflexiu, spisovateľ citlivo preniká pod povrch javov. Vidíme to na jeho prácach Veľkou lyžicou, Neprebudený, O Michale, Mladé letá aj širšie koncipované diela Keď báčik z Chochoľova umrie, Na podkovnickom bále, Koniec a začiatok, Dies irae. Ako lekár pôsobil v Dalmácii, kde vznikli jeho známe romány Dom v stráni Mať volá. Posmrtne vyšli jeho historické romány Lukaš Blahosej Krasoň Bohumil Valizlosť Zábor. Venoval sa aj dramatickej tvorbe a napísal hry Komasácia Bacúchovie dvor. Dielo Martina Kukučína sa stalo jedným z východísk modernej slovenskej literatúry a jeho láskavý humor a pochopenie človeka sa živo prihovára aj dnešnému súčasníkovi.

Pracovníci Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši si boli plne vedomí, že si treba dôstojným spôsobom pripomenúť významné výročie Martina Kukučína. Rozhodli sa preto pripraviť podujatie pod názvom Orava, Liptov číta Kukučína. V spolupráci s predsedom Miestneho odboru MS v Dolnom Kubíne Ing. Martinom Zembjakom oslovili školy ale aj ostatné Miestne odbory MS pracujúce v regiónoch Liptova a Oravy a oboznámili všetkých s touto akciou a požiadali o súčinnosť pri realizácii. Cieľom projektu bolo, aby sa žiaci zapojili do čítania diela Martina Kukučína. Práve po mesiaci nastúpili do škôl žiaci 1.-5. ročníkov. Čítalo sa na oravských a liptovských školách v jeden deň a to mesiac po výročí narodenia M. Kukučína od ktorého uplynulo 160 rokov dňa 17. júna 2020. Na tomto podujatí sa zúčastnilo šestnásť Základných škôl na Orave a desať na Liptove. Oslovení riaditelia škôl vyjadrili veľkú spokojnosť s tým, že deti budú čítať Kukučína, lebo čitateľská gramotnosť v čase internetu sa čoraz viac znižuje.

Do tohto projektu sa na Orave zapojili tieto školy : ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín, ZŠ Janka Matušku Dolný Kubín, celkovo sa v tomto meste zapojilo do čítania päť škôl. Nasledovali školy dve ZŠ v Trstenej, dve ZŠ v Tvrdošíne, a ZŠ Istebné, Žaškov, Oravská Polhora, Oravská Jasenica, Liesek, Oravský Podzámok, Malatiná. Celkovo sa na tomto projekte zúčastnilo šestnásť oravských škôl. Do čítania sa zapojilo 381 oravských žiakov.  V Liptove sa v Liptovskom Mikuláši zúčastnili tieto školy: ZŠ Márie Rázusovej –  Martákovej, ZŠ Janka Kráľa, Spojená evanjelická škola, ZŠ Demänovská cesta,   ZŠ Demänová, ZŠ Okoličianska. Kukučína čítali žiaci aj v liptovských obciach Kvačany, Východná, Ľubeľa, Hubová, Važec. Celkovo sa zúčastnilo jedenásť liptovských škôl a 263 žiakov. Na projekte sa zúčastnilo 27 základných škôl a 674 žiakov.

Matičiari Oravy a Liptova pripravili zaujímavé podujatie pre školskú mládež, a tak napĺňajú Národný program Matice slovenskej. Nie slovami, ale činmi sa snažia zvýšiť vzdelanostnú úroveň našej mládeže, medzi ktorú nesporne patrí aj čítanie z diel našich významných slovenských spisovateľov. Martin Kukučín medzi nich nesporne patrí.

Marek Nemec podpredseda MS a riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši vyslovil slová poďakovania všetkým zúčastneným a po kladnej odozve daného podujatia plánujú spoločne pripraviť obdobným spôsobom čítanie aj iných velikánom nášho národa a literatúry.

Symbolická je aj skutočnosť že vo filmovej verzii diela Martina Kukučína Rysavá Jalovica účinkovala aj významná herečka, matičiarka a osobnosť Eva Kristínová, ktorá nás v čase realizácie tohto podujatia navždy opustila.

PETER VRLÍK

X