Pamätná tabuľa Jankovi Štúrovi odhalená


//Pamätná tabuľa Jankovi Štúrovi odhalená

Veľkou historickou udalosťou pre matičiarov z  Fiľakova dňa 22.8.2020 bolo odhalenie pamätnej tabule Jankovi Štúrovi národnému buditeľovi, redaktorovi, publicistovi, najmladšiemu bratovi Ľudovíta Štúra, ktorý bol zakladateľom spisovnej slovenčiny. V roku 1857 ho vymenovali za župného úradníka vo Fiľakove, ktoré sa tak výrazným spôsobom zaradilo do štúrovského miestopisného zoznamu. Spoločne s bratom a švagrinou sa do Fiľakova presťahovala aj Karolína Štúrová, ktorá je pochovaná na cintoríne v Lučenci. Mladomanželom Štúrovcom sa tu 31. decembra 1857 narodilo najstaršie zo štyroch detí, dcéra Gustáva (Augustína). Tá sa, vydala za Jozefa Hurbana, syna Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý ich aj zosobášil. Mladá rodinka Štúrovcov počas pobytu vo Fiľakove nadviazala priateľské vzťahy s Karolom Štúrom, evanjelickým farárom v Dolných Príbelciach, ktorý pochádzal z tzv. hontianskej vetvy Štúrovcov, hoci sa nikdy neangažoval v slovenskom národnom hnutí, pokladali ho „za opravdivého a verného uhorského vlastenca.“ Ján Štúr však dlho neostal vo Fiľakove. Ešte počas smutného roku 1859, kedy zomrela jeho sestra Karolína Štúrová, ho preložili do Vrábľov a od roku 1863 pracoval na župnom súde v Trenčíne.

V roku 1848 spolu s Ľudovítom Dohnánym redigoval Slovenskje národňje novini. Svoje príspevky publikoval aj v Cirkevných listoch, v Sokole, Orle, Slovenských pohľadoch, Tatrane a v Pešťbudínskych vedomostiach. Išlo prevažne o regionálne správy a informácie, články z histórie, nekrológy a slovenské povesti. V roku 1900 napísal časť Rozpomienok na svojho brata Ľudovíta Štúra. Janko Štúr sa narodil  21. septembr1827 v Uhrovci, kde u svojho otca Samuela Štúra, učiteľa, navštevoval školu v rodnom Uhrovci. Neskôr absolvoval evanjelické lýceum v Bratislave a v Modre. Ako súdny úradník pôsobil v Trenčíne, Žiline, Čadci, Bánovciach nad Bebravou vo Vrábľoch a v Rábe.

V úvode privítala hostí a v krátkosti predstavila Janka Štúra Mgr. Eva Kyzúrová, primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD. poďakoval matičiarom za vynikajúci nápad a vyjadril im podporu aj pri ďalších podobných podujatiach. DFS Jánošík sa predstavil krátkym programom z domáceho prostredia. DMS vo Fiľakove a MO MS vo Fiľakovských Kľačanoch touto cestou ďakujú vedeniu Matice slovenskej a mestu Fiľakovo za podporu a pomoc a rodine Olšiakovej za poskytnutý materiál.

Miroslava Podhorová

2020-09-09T15:21:34+00:009 septembra 2020 |Banskobystrický kraj|
X