Po stopách udalostí deviatkových výročí


//Po stopách udalostí deviatkových výročí

„Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“ (Marcus Tullius Cicero)

V sobotu 8. 6. 2019 MO MS Košice zorganizoval autobusový vlastenecký zájazd v rámci aktivít Miestneho odboru MS na prvý polrok 2019 „Po stopách udalostí deviatkových výročí“.
Našou prvou zastávkou bola obec Slanec, kde sa odohrala tragická udalosť, a to zastrelenie rešpicienta finančnej stráže Jána Hrdinu, ktorému bola v novembri 2018 odhalená Maticou slovenskou a obcou Slanec pamätná tabula na Informačnom centre a Múzeu v Slanci. Jozef Hrdina zomrel naozaj hrdinskou smrťou 19. novembra 1938, keď vyše 300 Maďarov napadlo obec Slanec. Ustupujúcich Slovákov začali pred Potravným družstvom ostreľovať maďarskí vojaci automatickými strojnými puškami. Jozef Hrdina sa vrhol na nepriateľa, premohol ho, ale vzápätí bol postrelený iným Maďarom do brucha a padol mŕtvy. Následne padli aj maďarskí vojaci, ktorých premohli Hrdinovi druhovia, a tak mohli četníci a príslušníci finančnej správy s manželkami utiecť do Nového mesta pod Slancom. Krátku prednášku o histórii obce Slanec nám urobila pracovníčka múzea pani Marinčáková. Múzeum sme si s veľkým záujmom poprezerali.

Našou druhou zastávkou bola obec Slanské Nové Mesto, kde sa narodil Michal Fedor (1929 – 1994). Bol to kňaz, jezuita, vysokoškolský pedagóg, publicista, pracovník Matice slovenskej 1955 – 1961 ako bibliograf, 1969 – 1974 ako vedecký pracovník MS v Martine. Pracoval aj v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Bol politicky prenasledovaný, až po 17. novembri 1989 mohol legálne vystupovať vo veciach cirkevných, keď sa začala obnova duchovného života na Slovensku. Je autorom významných slovníkových a autobiografických prác, tvorca metodických príručiek z oblastí knihovníctva a informatiky. Venoval sa najmä cyrilo-metodskej tradícii na Slovensku. Tu, v rodnej obci na gréckokatolíckom kostole Svätého Ducha z roku 1868 má umiestnenú pamätnú tabuľu.

Zo Slanského Nového Mesta sme sa presunuli do Slovenského Nového Mesta. Slovenské Nové Mesto vzniklo súčasne s Československou republikou v roku 1918, dovtedy jeho územie bolo iba predmestím maďarského mesta Sátoraljaújhely. Tu sme si pri pamätníku uctili pamiatku M. R. Štefánika, ktorého 100. výročie tragickej smrti si pripomíname v tomto roku. Pamätník bol postavený v roku 1935 Slovenskou ligou. Nachádza sa v parku blízko železničnej stanice, pretože práve tadiaľto Štefánik cestoval v 1. svetovej vojne na ruský front. Tento pamätník má veľmi pohnutý osud. Po Viedenskej arbitráži sa stalo Slovenské Nové Mesto súčasťou horthyovského Maďarska, pamätník bol odvezený do Trebišova, aby po 2. svetovej vojne mohol byť znovu osadený. V päťdesiatych rokoch musel byť znovu odstránený. V roku 1968 zaujal opäť svoje miesto, aby v sedemdesiatych rokoch bol zase odstránený. Svoje právoplatné miesto v parku zaujal až v roku 2005. Nielen ľudia majú pohnuté osudy, ale napríklad aj pamätníky.

Už príjemné unavení a mierne vyhladnutí sme sa zastavili v obci Streda nad Bodrogom, kde na nás čakalo pohostenie pozostávajúce z pečenej klobásky, spojené s ochutnávkou vína v miestnej vinici.

Spiatočná cesta nás zaviedla do obce Nový Ruskov, ktorá vznikla v roku 1964 spojením obcí Veľký a Malý Ruskov. Obec je rodiskom Štefana Boleslava Romana, prvého predsedu a zakladateľa Svetového kongresu Slovákov. Bol to hrdý a uvedomelý gréckokatolík, vďaka ktorému vznikla v roku 1980 Eparchia svätých Cyrila a Metoda pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade. Navštívili sme i Chrám Pokrova Presvätej bohorodičky, kde nás prijal a privítal aj miestny kňaz. Táto sakrálna pamiatka bola postavená v roku 1909.

V Sečovciach sme sa ešte pristavili na Námestí sv. Cyrila a Metoda, kde sa nachádza súsošie oboch svätcov, odhalené v roku 2002. Konštantín (Cyril) zomrel v r. 869 a tohto roku si pripomíname 1 150. výročie jeho úmrtia. Myslím, že o našich vierozvestcoch sa ďalej netreba obšírnejšie rozpisovať.

Celý zájazd hodnotím viac ako pozitívne, počasie nám prialo, po celý deň nás krásne zohrievalo slniečko, pred ktorým sme už niekedy utekali aj do chládku. Spoločne sme si pripomenuli známe, ale niektoré i menej známe slovenské osobnosti, ktoré čiastočne upadli do zabudnutia, ale postupne sa vynárajú na svetlo, aby už nezostali zabudnuté. Práve číslo deväť, po ktorom sme pomenovali náš zájazd, je spojené s ich narodením alebo úmrtím. Či už vo vojne, alebo perom bojovali za nás, budúce generácie, preto je namieste uctiť si ich pamiatku.

Tento zájazd sa mohol úspešne zrealizovať vďaka finančnej podpore Matice slovenskej.

Michal Matečka,
riaditeľ DMS Košice
Foto: Libuša Sakáčová

Infocentrum a Múzeum Slanec

Múzeum Slanec

Múzeum Slanec

Kostol Svätého Ducha

Slanské Nové Mesto

Slanské Nové Mesto

Pamätník M. R. Štefánika Slovenské Nové Mesto

M.R Štefánik storočnica Slovenské Nové Mesto

Streda nad Bodrogom pohostenie

Súsošie Svätý Cyril a Metod Sečovce

 

2019-06-26T11:24:16+00:0026 júna 2019 |Košický kraj|
X