Prameňáčky na vianočných trhoch


//Prameňáčky na vianočných trhoch

Mesto Žarnovica, zrejme aj z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov, tentoraz zorganizovalo Príchod Mikuláša spoločne s vianočnými trhmi. Toto spojené podujatie sa konalo v piatok 8. decembra v priestore parčíka na Ul. A. Sládkoviča.

Trhy oficiálne začali o 12.00 hod. a kultúrny program o hodinu neskôr. Postupne v ňom vystúpili žiaci:  Špeciálnej základnej školy, ŠKD ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa, Základnej umeleckej školy, MŠ na Ul. A. Sládkoviča a v hodinových intervaloch členovia združenie mladých Laura so živým betlehemom. Z ulíc v meste pred 16-tou hodinou k veľkému vianočnému stromu prišiel Mikuláš, ktorý ho o 16.00 hod. rozsvietil, čím rozsvietil aj celú vianočnú výzdobu v meste.

Presne o 17.30 hod. na pódium nastúpila osmička z terajších deviatich členiek speváckej skupiny Prameň, vrátane harmonikárky Marty Staňovej. Všetkým zainteresovaným je známe, že skupina pôsobí pri Miestnom odbore Matice slovenskej Žarnovica a roky nechýba na žiadnom kultúrnom programe v meste. Tentoraz vystúpila s pásmom, ktorého scenár pripravila ich vedúca a súčasne predsedníčka MO MS Anna Benčatová. Začínali jej príhovorom: „My, žienky Prameňáčky prichádzame k vám, pesničky vám nesieme, a k tomu zdravie, šťastie vinšujeme všetkým vám.“

V ďalšej časti slovom, pesničkami  i riekankami priblížili celý mesiac december, nevynímajúc Luciu. Zaspievali pesničky: Dobrý pastier sa narodil, Pastieri, pastieri hore vstaňte a Búvaj dieťa krásne.

Potom k Vianociam a novému roku 2024 všetkým zaželali:

  • Veľké oči, aby videli všetky krásy života.
  • Veľké uši, aby počuli samé dobré správy.
  • Veľký nos, aby vyňuchali tie správne príležitosti.
  • Veľké nohy, aby pochodili nádherné miesta nášho Slovenska.
  • Veľké ruky, aby podržali všetkých, ktorí to budú potrebovať.
  • Veľké srdce, aby sa do neho vošli všetci tí, ktorí ich ľúbia a ktorých ľúbia oni.

Nasledovala pieseň Daj Boh šťastia tejto Zemi a záverečné slová: „Keď sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite na všetky starosti a prežite tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti.“ Vystúpenie ukončili piesňou Vianoce. Vianoce prichádzajú. Po nich ešte vystúpil Spevácky zbor Žarnov a program ukončil hudobnou produkciou Igor Lazarek.

Prameňáčky, počas doslovne profesionálneho vystúpenia, vynaložili maximálne úsilie, ktoré prítomní na záver ocenili potleskom. Škoda, že celkovému dojmu z programu rozhodne nepomohlo, ba práve naopak, zlé ozvučenie. To, žiaľ, účinkujúci (a nielen skupina Prameň) už nemali ako ovplyvniť.

Text a foto : Ing. Jozef Piecka

Časť divákov sledujúcich vystúpenie pri vianočnom stromčeku

2023-12-11T09:31:56+00:0011 decembra 2023 |Banskobystrický kraj|
X