Pred podujatím odovzdali preukazy


//Pred podujatím odovzdali preukazy

Ústrednej vatry zvrchovanosti, ktorá sa konala 8. júla 2023 v Kremnických Baniach, sa zúčastnilo aj 35 osôb zo Žarnovice. Z nich bolo 26 členov MO MS.

Chvíle pred samotným podujatím boli slávnostnými pre trojicu nových členov MO MS Žarnovica, ktorí boli za riadnych členov MS prijatí na zasadnutí výboru MO 21. júna tohto roka. Konkrétne trojici Zuzana Ješková, Milan Majsniar a Miroslava Hocková, pred pamätným balvanom označujúcim Geografický stred Európypri Kostole sv. Jána Krstiteľa, nové preukazy MS odovzdal tajomník MS Viliam Komora. Následne im predsedníčka MO Anna Benčatová odovzdala pamätný list a tajomník MO Jozef Piecka odznak MS a CD speváckej skupiny Prameň. Ku dňu tohto podujatia mal tak MO MS Žarnovica 111 členov.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

2023-07-18T15:04:03+00:0018 júla 2023 |Banskobystrický kraj|
X