Prednáška o štúrovskej generácii na ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave


//Prednáška o štúrovskej generácii na ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave

Základná škola akademika Jura Hronca v Rožňave nesie meno po slávnom rodákovi z Gemera, akademikovi Jurovi Hroncovi.  Jur Hronec bol matematikom svetového formátu, vedcom, pedagógom, predsedom Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrnym činovníkom, zakladateľom a spoluorganizátorom piatich slovenských vysokých škôl.

A práve túto školu navštívil 2. júna 2022 vážený hosť – predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Predniesol žiakom prednášku o štúrovcoch. Rok 2022 vyhlásila Matica slovenská za Rok odkazu štúrovcov. Až 13 štúrovcov má tento rok 200. výročia. Predseda Matice slovenskej v úvode vyzdvihol akademika Jura Hronca a aj fakt, že v Rožňave  študovali aj mnohí národovci v rámci 19. storočia. Zameral sa na významných mužov, ktorí Štúra obklopovali. Súvislostiam, ktoré tomu predchádzali a všetkým nitkám, ktoré štúrovskú generáciu formovali. Prednáška bola pre žiakov veľmi poučná, pán predseda výborne spolupracoval so žiakmi a žiaci s ním. Aktívne odpovedali na jeho otázky a na záver sa nebáli položiť aj niekoľko otázok. Za ich aktivitu boli odmenení knižnými publikáciami. Žiaci si takýmto spôsobom mohli prehĺbiť svoje vedomosti o našich  národovcoch.

Tatiana Tomková, DMS Rožňava

 

2022-06-03T14:39:04+00:003 júna 2022 |Košický kraj|
X