Predseda MO MS Lehota vydal novú publikáciu o histórii významných rodov obce


//Predseda MO MS Lehota vydal novú publikáciu o histórii významných rodov obce

Výročie svojho oživotvorenia si Miestny odbor Matice slovenskej Lehota tradične pripomína v mesiaci október organizovaním viacerých aktivít v rámci Matičného dňa. Jeho súčasťou bolo kultúrno-spoločenské stretnutie lehotských matičiarov a pozvaných hostí zameraného na pripomenutie si histórie obce. Na úvod vystúpil spevácky súbor MO MS, ktorý sa prezentoval niekoľkými národnými a ľudovými piesňami. Potom už nasledovala video-prezentácia novej knižnej publikácie „Zemepáni a významné rody v Lehote“. Jej autorom je Ing. Daniel Pavel a vydal ju v rámci svojej vydavateľskej činnosti, MO MS Lehota s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a prostredníctvom projektu o.z. VITIS. Publikácia zachytáva históriu obce od prvej písomnej zmienky o nej až po začiatok 20. storočia a to z pohľadu vlastníctva obce alebo majetkov v nej, resp. významného vplyvu niektorých rodov na vývoj obce.

Publikáciu, posypaním hrsťou lehotskej hliny, uviedli do života spolu s autorom zástupca NSK Mgr. Ľubomír Kleštinec a predseda o.z. VITIS Jozef Jankovič a jej prínos pre ďalšie a hlbšie poznanie histórie obce zvýraznil vo svojom príhovore starosta obce Radoslav Kriváček.

Po oficiálnej časti sa o publikácii živo diskutovalo a  prítomní si ju mohli  zakúpiť priamo na mieste. Určite veľmi dobre poslúži aj na reprezentáciu obce či na rozšírenie vedomostí o histórii obce žiakov Základnej školy.

V tomto roku  bol súčasťou Matičného dňa v poradí 7. ročník Matičného stolnotenisového turnaja, ktorého sa zúčastnilo takmer 30 športovcov v kategóriách juniori, juniorky, muži a ženy. V dobrej športovej atmosfére v jednotlivých kategóriách zvíťazili Michal Vajda, Ema Predanócyová, Ing. Štefan Zaujec a Lucia Bédiová. Všetci umiestnení na prvých troch miestach obdržali diplomy a vecné ceny.

Text: Ing. Daniel Pavel

Foto: Bc. Matúš Lisy

Mgr. Veronika Bilicová

Lehota, 28.10., 30.10.2021

2021-11-24T14:26:17+00:0024 novembra 2021 |Nitriansky kraj|
X