Predseda MS Marián Gešper o zámeroch Ministerstva kultúry SR (reportáž RTVS)


/, Žilinský kraj/Predseda MS Marián Gešper o zámeroch Ministerstva kultúry SR (reportáž RTVS)

Pozrite si reportáž v Správach RTVS o aktuálnej situácii, v ktorej sa nachádza Matica slovenská. Predseda MS Marián Gešper hovorí, že Ministerstvo kultúry SR “hľadá zaujaté argumenty, aby za každú cenu oklieštilo Maticu slovenskú, vyrvalo jednotlivé jej zložky, podriadilo ich štátu, a tým do určitej miery obmedzilo demokraciu v rámci kultúry”. Taktiež vysvetľuje, na čo MS používa štátnu dotáciu, ktorú dopĺňa súkromnými zdrojmi, teda tými financiami, ktoré si dokáže sama zarobiť.

Reportáž z 21. 6. nájdete od 20.24 min: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982

Stanovisko Predsedníctva MS si prečítate tu: https://matica.sk/stanovisko-predsednictva-matice-slovenskej-k-aktualnej-situacii-v-suvislosti-s-maticou-slovenskou/

X