Prezentácia úspešnej knihy o osobnostiach slovenských dejín (videozáznam z podujatia v článku)


/, Prešovský kraj/Prezentácia úspešnej knihy o osobnostiach slovenských dejín (videozáznam z podujatia v článku)

V priestoroch knižnice P. O. Hviezdoslava sa 28. júna 2023 pod záštitou DMS v Prešove konalo v poradí už druhé predstavenie mimoriadne úspešnej knihy (a možno čoskoro zakázanej), o ktorej vydaní sa z médií nedozviete, Clementis&Mináč – Vlastenci alebo „buržoázni nacionalisti?“. Knihu prezentovali jej zostavovatelia, predseda MS Marián Gešper a vedecký pracovník MS Lukáš Perný. Podujatie moderovala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Prešove Slávka Jurková.

V naplnenej sále prebehla plnohodnotná, vyše hodinová diskusia, ktorá sa dotýkala otázok spojených so životom, dielom, politickým, filozofickým a kulturologickým odkazom oboch osobností, pričom nechýbali ani kontroverzné, resp. kritické témy. Obaja prednášajúci vysoko ocenili miesto oboch Vladimírov v slovenskej kultúrnej stavbe. Poukázali na to, že z dejín nemožno vymazávať osobnosti pre ich konkrétne hodnotové presvedčenie. Predseda MS zdôraznil, že do slovenských národných dejín patria všetci úprimní národovci bez ohľadu na ich politickú, či ideologickú príslušnosť, tak pravičiari ako ľavičiari, tak katolíci ako evanjelici pričom dodal, že súčasné trendy v hlavnom prúde sa usilujú úplne vymazať osobnosti z kolektívnej národnej pamäte a súčasne sa účelovo ignorujú témy, ktoré nevyhovujú aktuálnej ideologickej doktríne.

V úvode zaznela otázka čo majú spoločné obaja Vladimírovia. Obaja prednášajúci vymenovali niekoľko charakteristických vlastností, ktoré tieto osobnosti spájajú, ako napríklad obvinenia z tzv. buržoázneho nacionalizmu, zmysel pre filozofiu dejín, rodný kraj, resp. gemersko-malohontský región z ktorého pochádzajú osobnosti národných dejín ako Štefan Marko Daxner, Janko Francisci, Michal Bakulíny a mnohí ďalší. Clementis sa zapísal tak do celoslovenských, ako aj celosvetových dejín svojimi aktivitami na poli diplomacie v rámci povojnového usporiadania sveta. Mináč sa svoju esejistikou vyrovnal svetovým literátom a Maticu pretvoril ako jej predseda na modernú európsku inštitúciu.

Predseda MS pripomenul, že bola to práve Matica, ktorá na tieto osobnosti nezabudla, zorganizovala sériu podujatí a odhalila im obom busty v spolupráci s rodákmi, ktorí si dodnes tieto osobnosti vysoko ctia. Obaja autori jedným dychom dodali, že kniha spĺňa kritéria objektívneho vedeckého pohľadu nakoľko obsahuje aj kritické články. Zároveň je cenným dokumentom pre budúcich historikov, keďže obsahuje autentické svedectvá žijúcich pamätníkov. V rámci diskusie vznikla aj ostrá polemika o cenzúre či účelovej ignorácii aktivít MS, vrátane vydania prezentovanej knihy. O tomto významnom vydavateľskom počine – do ktorého sa zapojili popredné osobnosti slovenskej kultúry a vedy ako napr. Hajko, Leikert, Lomenčík, Parenička, Kerecman, Lysý, Weiss, Chmelár, Krno, Hohoš, Muránský, Mináč ml., či dcéra spisovateľa Ivana Horvátha Eva Schillerová-Horváthová, neinformovali žiadne hlavno-prúdové médiá, dokonca ani RTVS, ktorej aj zákon prikazuje informovať verejnosť o významných podujatiach. Informácie o vydaní knihy sa však aj napriek tomu šíria, čo dokazuje aj pomerne vysoký záujem o knihu, obzvlášť ak ide o nekomerčný titul. Gešper zdôraznil, že akoby stále čakáme na posledné dúchnutie do pomyselnej pahreby a Perný dodal, že Mináčove vizionárske texty ešte čakajú na podrobnú analýzu, nakoľko sa v nich nachádzajú vzácne reflexie svetových filozofov a spisovateľov či vizionárske proroctvá. Obaja autori poukázali na fenomén tzv. kultúry rušenia a systematického vymazávania osobností a informácií zo slovenských dejín.

V závere riaditeľka Jurková zacitovala pamätný Mináčov citát z pamätnej tabule na starej SNR: „Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý je večný. To je naša cesta, náš cieľ, náš osud.“, čo si vyslúžilo potlesk publika.

text: Peter Schvantner, foto: DMS Prešov

 

   

X