Príbeh slovenskej štátnosti


//Príbeh slovenskej štátnosti

Cesta k hrdosti a vlastnej identite

V utorok 8. februára 2024 sa v priestoroch Inštitútu sociálnych práv konala prednáška s diskusiou pod názvom Príbeh slovenskej štátnosti. Minulosť a súčasnosť. Hlavným hosťom a prednášajúcim bol historik Juraj Vrábel. Jeho rozprávanie pútavo obsiahlo obdobie po druhej svetovej vojne až do roku 1993 s presahom do súčasnosti.

Tematicky sa prednáška zamerala na slovenský povojnový exil, Slovenskú národnú radu, ktorej predsedom bol Peter Prídavok, a ktorá sa neskôr premenovala na Slovenskú národnú radu v zahraničí s predsedom Karolom Sidorom. Ďalej sme sa zamerali na Slovenskú oslobodzovaciu radu, Slovenskú ligu v Amerike a Svetový kongres Slovákov.

Osobitná pozornosť bola venovaná Štefanovi Boleslavovi Romanovi, významnému exilovému politikovi a diplomatovi, zakladateľovi a predsedovi Svetového kongresu Slovákov. Prednáška zdôraznila jeho zásluhy o presadzovanie slovenských záujmov v medzinárodnom spoločenstve a jeho neúnavnú prácu za demokraciu a slobodu na Slovensku.

Po pútavých slovách Juraja Vrábela sa rozprúdila živá diskusia, v ktorej si účastníci vymenili svoje postrehy a dávali zaujímavé otázky.

Odkazom z prednášky je, že vlastná republika umožňuje rozvíjať a pestovať vlastnú národnú identitu a kultúru. Musíme si chrániť svoj jazyk, tradície a históriu a budovať tak silné národné povedomie. Nie všetci majú výsadu vlastnej republiky. Preto by sme mali byť hrdí na Slovenskú republiku, ktorá je výsledkom takmer dvestoročnej práce našich slovenských dejateľov.

Podujatie s názvom Príbeh slovenskej štátnosti: Minulosť a súčasnosť slúžilo hlavne ako pripomienka našej bohatej histórie, dôležitosti vlastnej štátnosti a bolo výzvou k hrdosti na naše slovenské dedičstvo.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

 

 

2024-02-26T11:50:18+00:0026 februára 2024 |Košický kraj|
X