Pripomenuli si Ľudovíta Vladimíra Riznera


//Pripomenuli si Ľudovíta Vladimíra Riznera

„Čo je láska k matke alebo k otcovi? Čo je láska k sestre alebo k bratovi? Čo je láska devy k milému svojemu? Nič!, Nič! – proti láske k národu mojemu.“
Verš z básne Láska k národu, ktorú napísal 22 ročný Ľudovít Vladimír Rizner (18.3. 1849 – 7.10. 1913), plnej lásky k svojmu národu a k domovine. Evanjelický zbor a obec Zemianske Podhradie si pripomenuli 8. októbra v ev. kostole počas služieb Božích jeho 110. výročie úmrtia. Pani farárka Janka Drottnerová hovorila o jeho živote a bohatej činnosti nielen ako evanjelického učiteľa, kantora, ale aj slovenského spisovateľa, zakladateľa slovenskej bibliografie, etnografa a historika. Zároveň pripomenula, že sa narodil, žil a zomrel v Zemianskom Podhradí. Vo svojom príhovore poďakovala všetkým zúčastneným, ktorí spomínajú a nezabúdajú. Po slávnostných službách Božích nasledovala spoločná prehliadka Pamätného domu Ľ. V. Riznera a J.Ľ. Holubyho. Záver spomienkového stretnutia sa uskutočnil na cintoríne položením vencov pri jeho hrobe. V príhovore starosta obce Miroslav Zámečník, dlhoročný matičiar MO MS Bošáca, pri hrobe pripomenul jeho prácu pre národ, ktorej venoval celý svoj plnohodnotný život. Zdôraznil dôležitosť pripomínať si a nezabúdať aj v dnešnej dobe na významné osobnosti nielen nášho kraja.
Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne tiež nezabudol na Ľudovíta Vladimíra Riznera. Pietnou spomienkou pri pamätníku, umiestnenom v parku M.R. Štefánika, si pripomenuli 110. výročie jeho úmrtia. Spomienkového podujatia 17. októbra sa zúčastnil predseda MO MS Matej Mindár, predsedníčka MO MS Bošáca a KR MS TSK Žofia Hrančová, predseda numizmatickej spoločnosti, pobočka Trenčín Miroslav Bulko, spisovateľka Blanka Kovarčíková-Ušiaková a Marta Malániková zo Spoločnosti M.R. Štefánika pobočka Trenčín. V príhovore Janka Poláková, členka Miestneho odboru MS Trenčín a Krajskej rady MS uviedla: „Verejnosti bol Ľ. V. Rizner známy ako strýko spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej, ktorý ju podporoval v spisovateľských začiatkoch. Pracovníkom knižníc svojou Bibliografiou písomníctva slovenského od najstarších čias do roku 1900. Vydania svojho diela, šesť zväzkov, sa žiaľ nedočkal. Už vo svojich pedagogických počiatkoch, kládol dôraz na význam knihy v národnom živote Slovákov. Usiloval sa ako pedagóg v učiteľskej pôsobnosti uplatňovať myšlienky J. A. Komenského. V roku 1890-99 redigoval ľudovýchovný časopis pre hospodárske a sociálne pozdvihnutie slovenského ľudu Obzor. Mal rád slovenský ľud, vedel, že jedným z hlavných cieľov je výchova mládeže i dospelých. Pracoval bez oddychu: „Svet práce u Riznera znamenal vlastne život.“ Pietnu spomienku zakončili položením venca a kytice k jeho pamätníku.

Z chudoby vyšvihol sa na bohatstvo ducha.
Pri jeho pomníku skloniť sa prislúcha . /Ján Jurák/

Pietny deň v Trenčíne sme ukončili príjemným stretnutím s matičiarmi z Dubnice n/V na námestí sv. Anny, ktorí si boli pozrieť výstavu 160. výročia vzniku MS v budove TSK. Po veselej debate z dnešných zážitkov sme si ešte urobili na námestí spoločnú fotku pri Morovom stĺpe Najsvätejšej Trojice a potom sme sa rozišli za svojimi povinnosťami.

Foto: Daniela Rýdza-Madilová a Matej Mindár
Žofia Hrančová, Janka Poláková

 

 

2023-11-23T22:19:10+00:0023 novembra 2023 |Trenčiansky kraj|
X