Rodinný športový deň v Nedede


//Rodinný športový deň v Nedede

… medzi láskou, dobrotou a spolupatričnosťou sme už tretí rok našli odkaz našich predkov…

Piaty deň po Jánovi, 29. 6. 2019 v sobotu, sa zišla viacgeneračná rodina matičiarov, sympatizantov i priaznivcov MO MS v Nedede v prekrásnom športovom areáli, aby si pripomenuli významný deň v roku, keď naši predkovia verili, že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly – zem, voda i oheň.

Očistný oheň mal pri tom zbaviť ľudí chorôb, bujarosť a mladosť mládencov a dievčat zasa mala posilniť okolité polia a lány, ktoré vraj vďaka vysokým jánskym ohňom priniesli neskôr vysokú úrodu.

Najväčšmi sa v ten deň činili mastičkári a zelinkárky. Mali čo robiť, aby do polnoci nazbierali zo všetkých zelín – zo skorocelu, bazy, myšieho chvostu, žihľavy, materinej dúšky… Na Jána zbierané byliny si babky bylinkárky sušili a odkladali oddelene od ostatných a používali ich vo zvlášť naliehavých prípadoch ako zaručený liek.

Aj naši predkovia vedeli, že po letnom slnovrate sa naša životodarná hviezda Slnko opäť začína od nás vzďaľovať a mieri k zime, hoci leto uteká k horúčavám. Preto nám zanechali jednu z najkrajších júnových pranostík: „Na svätého Jána, otvára sa k letu brána.“

Stretnutie okrem spoločenského významu malo aj význam kultúrny a národný pri zachovávaní nehmotného kultúrneho dedičstva tejto lokality, na čo dbá aj MO MS v Nedede. Aj keď z toho všetkého zostáva len zvyk, má veľký význam, lebo v účastníkoch pokračuje odovzdávanie slovenských tradícií nasledujúcim pokoleniam.

Bohatá tradícia podujatia usporiadateľov zaväzovala. Náročných povinností sa s láskou zhostili členovia výboru MO MS. Program podujatia slávnostne otvoril predseda MO MS Ondrej Guláš, ktorý privítal hostí, ako aj všetkých účastníkov. Tí sa po otvorení rozmiestnili po zaujímavých stanovištiach. Že sme všetci patrili k sebe, prezrádzali vkusné tričká detí i dospelých s nápisom Rodinný športový deň oblemovaný srdiečkom z ornamentov. Športovému zápoleniu otvorili bránu stanovištia, ako streľba z luku, loptové zručnosti, slalomový beh cez prekážky, hod na cieľ, skok cez švihadlo, skok do výšky, deti vyskúšali rodičov pri zdatnosti s fúrikom, spoločný turnaj vo futbale, kreácie v tanci…

Po práci nasledovalo neodmysliteľné občerstvenie v podobe klobásky, cigánskej, mastného chleba s cibuľou, ale i palaciniek. Ozdravujúce účinky mali aj výnimočné šťavy – bazová s pomarančom, lipová s višňami, ružová, levanduľová a púpavová. Silu liečivých byliniek umocnili i mydielka, ktoré si vyrobili a odniesli domov samotní účastníci podujatia.

Vzhľadom na to, že akciu finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj, za čo sa mu chceme aj touto cestou poďakovať, mohli sme zdvihnúť latku úrovne podujatia vyššie ako po minulé ročníky. Podľa uznanlivých prejavov účastníkov sa podujatie vydarilo a splnilo poslanie, pre ktoré bolo pripravené.

Mgr. Mária Feješová,
MO MS Neded

2019-07-12T15:13:42+00:0012 júla 2019 |Nitriansky kraj|
X