Rok odkazu štúrovcov: Oslavy 200. výročia narodenia Janka Kráľa


/, Žilinský kraj/Rok odkazu štúrovcov: Oslavy 200. výročia narodenia Janka Kráľa

Dňa 24. apríla v roku 1822 uzrel svetlo sveta básnik, búrlivák, Janko Kráľ. Tento najvýznamnejší štúrovský básnik, ktorý svoje slová pretavoval v činy, táto nepokojná duša, burcujúca k novým úsvitom, zostáva pre nás aj po dvesto rokoch osobou záhadnou, až tajuplnou.

V nedeľu 24. apríla 2022 sa v popoludňajších hodinách začali pred sochou Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši schádzať ľudia, aby si tohto významného básnika, revolucionára pripomenuli v deň jeho narodenia. Rodáci na svojho veľkého básnika nezabudli, prišli aj matičiari z Popradu, či Dolného Kubína. Veď Janko Kráľ nepatrí len Liptákom, ale celému národu. Vence k soche Janka Kráľa položili predstavitelia rodného mesta, primátor Ján Blcháč a jeho zástupcovia, Ľuboš Trizna a Rudolf Urbanovič. Veľkého štúrovca si uctila aj delegácia Matice slovenskej na čele s jej predsedom Mariánom Gešperom, spolu s ním veniec za MS položili aj podpredseda MS Marek Nemec, predseda KR MS Žilinského samosprávneho kraja Milan Stromko a predseda MO MS v Liptovskom Mikuláši Ferdinand Chovanec. Veniec položili aj potomkovia rodiny Kráľovcov z Iľanova, odkiaľ pochádzal otec Janka Kráľa. Potom sa prítomní premiestnili pod arkády Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov, kde program pokračoval. Pod arkádami zazneli zhudobnené piesne štúrovských básnikov, a samozrejme aj Janka Kráľa, v podaní hudobného zoskupenia Jablko v župane. Spieval a verše recitoval mladý divadelník Peter Gustáv Hrbatý, ktorý podujatie aj moderoval. Privítal prítomných hostí a potom odovzdal slovo primátorovi mesta Liptovský Mikuláš Jánovi Blcháčovi. Predstaviteľ rodného mesta básnika, zdôraznil jeho významné medzníky života, jeho zápas za spravodlivú spoločnosť, ako aj s akou trpkosťou v srdci zomieral ďaleko od svojho milovaného Liptova, ktorý tak miloval a ospevoval vo svojich básňach. Po ňom sa k prítomným prihovoril predseda MS Marián Gešper. Ten prirovnal Janka Kráľa k takým romantickým básnikom ako boli Byron, Mickiewicz, Puškin, poznamenal, že práve Janko Kráľ sa ukázal ako muž činu, ktorý so zbraňou v ruke na čele sedliakov bojoval za národnú slobodu, za ideály slobody, sociálnej spravodlivosti a za svoje ideály trpel vo väzení. Podujatie pokračovalo následne už v interiérových priestoroch Múzea Janka Kráľa, konkrétne vo vynovenej expozícii v pamätnej izbe Janka Kráľa. Tu sa účastníci spomienkových osláv dozvedeli  od múzejnej pedagogičky Kataríny Verešovej o expozícii, ktorá pozostáva z originálneho nábytku, ktorý vlastnil Janko Kráľ a v sedemdesiatych rokoch 20. storočia  ho rodina básnika z Rumunska darovala mikulášskemu múzeu. Tento moment spríjemnili básňami žiaci Základnej školy Janka Kráľa z Liptovského Mikuláša.

Vyvrcholením podujatia bolo uvedenie publikácie historika Petra Víteka Rod Janka Kráľa a premiéra dokumentárneho filmu, ktorý natočila Matica slovenská.

Dokument, ktorý natočila MS nesie názov Po stopách Janka Kráľa a jeho autormi sú Marek Nemec a Marko Gajdoš. Na tvorbe sa podieľali členovia Mladej Matice a Divadelného odboru MS a kostýmovú výpravu zabezpečila Šatnica Matice slovenskej z Martina.  Život a dielo tohto štúrovca  priblížili matiční pracovníci  Pavol Parenička a Július Lomenčík, detstvo priblížil historik Peter Vítek z Liptovského Mikuláša, o jeho cestách na Dolnú zem rozprávala Oľga Fejdiová, ktorá detstvo prežila medzi Slovákmi v bývalej Juhoslávii, v dokumente vystúpila aj pracovníčka Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová. Dokument na pomerne malej ploche (trvá 30 minút) zobrazuje život Janka Kráľa a môže slúžiť ako vyučovací prostriedok pre študujúcu mládež či verejnosť, ktorá sa o Jankovi Kráľovi chce niečo dozvedieť. Janko Kráľ však naďalej zostáva pre nás záhadou. Už za svojho života sa odmlčal a mnohí si mysleli , že nežije, nakoniec sa však vynára z rieky zabudnutia, aby znova pozdvihol svoj hlas, namočil svoje básnické pero do atramentu a vyspieval, čo trápi jeho dušu. Kráľ bol a zostane „hlasom národa“, búrlivákom, a najosobitnejším zjavom štúrovcov. Podujatím, ktoré sa uskutočnilo 24. apríla 2022 v Liptovskom Mikuláši, sa oficiálne začal Rok Janka Kráľa, ktorý vyhlásilo mesto Liptovský Mikuláš. Nesmierne ma teší zdarná realizácia spomienkových osláv na Janka Kráľa. Paleta podujatí venujúcich sa tejto osobnosti však nekončí a čaká nás ich ešte niekoľko, pričom sa tejto osobnosti budeme venovať, napríklad aj počas Národného výstupu na Kriváň, ktorý je venovaný Roku odkazu štúrovcov“, uviedol Marek Nemec podpredseda Matice slovenskej. Verejnosť tak čaká počas tohto roku ešte veľa akcií, ktoré budú približovať túto významnú slovenskú osobnosť.

Peter Vrlík, DMS Liptovský Mikuláš

X