Ruža Hviezdoslav na miestach spojených s básnikom


//Ruža Hviezdoslav na miestach spojených s básnikom

…Ó, hej, drž sa, ľud môj, pridrž svojej zeme tela  tykadly tak, ako vlákny citu, len v nej môžeš vzrásť, môž skvitnúť tvoje semä. Nepusť z rúk, skôr, zveľaď časť tú írečitú: gruntom ona, stúpne v kaštieľ blahobytu…              / Pavol Országh Hviezdoslav /

Miestny odbor Matice slovenskej, laureát Ceny primátora mesta Spišská  Nová Ves prostredníctvom svojej predsedníčky objavil v Rozáriu Olomouc  vyšľachtenú „Ružu Hviezdoslav“. Šľachtiteľom v roku 1936 bol Ján Bohm /ČR/, ktorý z  Bénédicte  Seguin a Mrs. Tres. Gilbey vyšľachtil čajohybrid  floribund- „čajovú miešanku“. Býva 0,7 m vysoká, veľkokvetá, medeno – červená, jablčnej vône.

Po oslovení pestovateľa Miloslava Šípa- Ruže Skaličany  /ČR/ nám 21.10. 2020, jedenásť ruží prišlo s úžasným prekvapením, sponzorského daru, ako poďakovanie za spoluprácu.

Rok 2021 bol rokom 100. výročia úmrtia najvýznamnejšej osobnosti literárneho a kultúrno – spoločenského života na Slovensku. A tak naše snaženie smerovalo k vysadeniu  ruže a tým vzdať veľkú úctu Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, básnikovi, prekladateľovi, čestnému predsedovi MS / po oživotvorení MS 1919/…. Členovia Divadelného súbor Hviezdoslav v Spišskej Novej Vsi , ktorí v roku 2022 oslávia 90. výročie ochotníckeho divadelníctva s obdivuhodnou húževnatosťou pre propagáciu slovenskej dramatickej tvorby, zasadili štyri ruže.  Spomienka na „bárda“ našej poézie prebehla 10.11.2021 aj v záhrade Domu Matice slovenskej, kde pri výsadbe Ruže Hviezdoslav bola osadená aj travertínová plastika ruže Ing. Emila Labaja. Jeho študentské roky spojené s maturitou patrili Kežmarku. Rozhodnutie Mgr. Jolany Prochotskej, predsedníčky MO MS  jej osobnej návštevy /23.10.2020/ a odovzdania ruže na vysadenie, Evanjelické lýceum /prevzala Anna Štecová/,Gymnázium P.O. Hviezdoslava /prevzala riaditeľka Mgr. Daniela Mihóková / a Hotel Hviezdoslav, kde študent Országh býval /prevzala riaditeľka Mgr. Sylvia Holopová/ sa stretlo s pochopením a prísľubom starostlivosti o túto jedinečnú ružu.  Spolupráca s pestovateľom umožnil vysadiť  ďalších desať ruží, ktoré 19.4.2022 prišli do Olomouca. Dňa 22.4. 2022 na stanici v Kraľovanoch prebehlo „odovzdanie“  šiestich ruží. V spolupráci s predsedajúcim pánom farárom v Dolnom Kubíne  Mgr. Rastislavom Stančekom, PhD., ruže sadili aj vo Vyšnom Kubíne, kde sa narodil v Leštinách  bol krstený, Námestove kde dlhé roky pôsobil  a v Dolnom Kubíne. 28.4. 2022 prebrali dve ruže k soche Hviezdoslav v Spišských Vlachoch, primátor mesta Ľubomír Fifík a predsedníčka MsO JDS Mária Mihalková. Ostatná ruža je v Prešove, kde básnik študoval právnickú akadémiu a 5.5.2022 ju predsedníčka osobne odovzdala seniorovi Mgr. Martinovi Chalúpkovi, PhD.,  na evanjelickej fare.

„Ďakujme na kolenách Bohu, ak požehnal vám básnika… Nuž, Bohu vzdajte česť a chválu, ak básnika vám  požehnal, čo, v srdci lásku neskonalú k vám, slúžiť vás zve ideálu…I za tú zjavenú v ňom milosť Ďakujte Bohu každý deň!“  /P.O.H./

Mgr. J. Prochotská, predsedníčka MO MS Spišská Nová Ves

2022-05-17T10:02:47+00:0017 mája 2022 |Košický kraj|
X