Šaľa opäť privítala najlepších žiakov v prednese slovenských povestí


//Šaľa opäť privítala najlepších žiakov v prednese slovenských povestí

27. ročník obľúbenej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského po nútenej prestávke v súvislosti s prijatými protipandemickými opatreniami vytvoril priestor na celoslovenské súťažné stretnutie a slávnostné vyhlásenie výsledkov.

Už tradične v meste zrodu ikonického chlapca „Šalianskeho Maťka“ dňa 3. júna 2022 vyvrcholilo obdobie jednotlivých postupových kôl prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Za mesto Šaľa otvorila celoslovenské kolo súťaže zástupkyňa primátora Danica Lehocká. V Šali víťazov však každoročne víta aj hlavný iniciátor myšlienky založenia tejto súťaže, a to predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali Svetozár Hikkel. Hneď v úvode bolo cítiť dojatie v jeho príhovore, to sprevádzalo súťaž počas celého trvania.

Hlavným organizátorom súťaže je MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa a  okresnými úradmi v sídle kraja a miestnymi odbormi Matice slovenskej. Celoslovenské kolo sa realizovalo vďaka podpore a v spolupráci so ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali.

Súťaž organizovaná od roku 1991 nesie názov už doslova ikonického chlapčeka, ktorého vizuálne stvárnenie je tiež všeobecne známe. Na pódiu v Šali ho výhercovia krajských kôl môžu vidieť aj v staršej vývojovej podobe. Organizátori si potrpia, aby jeho zosobnenie bolo blízke menším či väčším návštevníkom z celého Slovenska. Tak sa na jednom pódiovom mieste ocitá živý, zvedavý malý chlapec v rozkošnom zelenom klobúčiku. Oproti nemu stojí už rozvážny starší pán s novším klobúkom. Pozorný návštevník však vidí v jeho očiach iskru malého chlapca a počuje silno biť jeho srdce pre túto súťaž. Pre tých, ktorí sú v priamom kontakte so Svetozárom Hikkelom, je práve on pre nich pomyselným „Šalianskym Maťkom“. Dávka patetickosti pri hodnotení celoslovenského kola tejto súťaže, je opodstatnená. Ide o súťaž organizovanú vo veľkej miere práve v matičnom prostredí. Rady matičiarov miestnych odborov a oblastných pracovísk spolu s regionálnymi školskými úradmi a osvetovými centrami sa každoročne podieľajú na jej priebehu. Vytvárajú prostredie, do ktorého sa deti a pedagógovia radi vracajú. To potvrdili aj ich tohtoročné pozitívne reakcie. Propozície súťaže hneď v úvode deklarujú výzvu súťaže v spolupráci s rodičmi a pedagógmi. Tí majú byť dôležitým impulzom a oporou v rozvoji  tvorivých schopností pri nadviazaní kontaktu a blízkeho vzťahu s tvorbou J. C.  Hronského a ostatných slovenských autorov. Práve ich úlohu vyzdvihla aj porotkyňa, známa recitátorka a herečka Ida Rapaičová. S odľahčením zhodnotila dlhšiu neprajnú odmlku, ale aj vysokú latku výkonov súťažiacich: „Priznám sa, že som mala o vás, súťažiacich, obavy, čo je s vami, ako sa máte, keď sme sa tak dlho nevideli a nepočuli. Ale teraz vidím, že je všetko v úplnom poriadku, dokonca práve naopak“. Jednotliví predsedovia porôt všetkých troch súťažných kategórií sa zhodli, že výber ocenených troch miest nebol jednoduchý a výkony rozprávania povesťových príbehov boli veľmi vyrovnané.

Za organizáciu súťaže a jeho dlhoročnú tradíciu poďakoval aj zástupca primátora mesta Šaľa

Róbert Tölgyesi, ktorý spolu so Svetozárom Hikkelom slávnostne ocenili výhercov. Celoslovenským kolom a jeho slávnostným vyhodnotením sprevádzala Anzelma Bolová z Miestneho odboru Matice slovenskej Šaľa. Kultúrnym programom prispel DFS Šaľanček.

Podujatie sa realizovalo s finančnou a materiálnou podporou Mesta Šaľa, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Matice slovenskej, Literárneho informačného centra – vydavateľa časopisu Slniečko.

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

VÝSLEDKOVÁ LISTINA VÝHERCOV:

Cena časopisu Slniečko

I. kategória: Vivienne Valcerová, ZŠ M.R. Štefánika Trebišová (povesť Štefan Moravčík: V Kiripolci svine kujú)

II. kategória: Mariana Špulierová, ZŠ s MŠ Čimhová (povesť Jozef Melicher: Koza či cap)

III. kategória: Marco Majgot, ZŠ Škultétyho, Topoľčany (povesť Zuzana Kuglerová: Silák Cyro)

Cena Šaliansky Maťko J. C. Hronského

I. kategória:

  1. miesto – Thalia Král, ZŠ Kniežaťa Pribinu, Nitra (povesť Zuzana Zemaníková, Ponitrianske povesti)
  2. miesto – Samuel Somorovský, ZŠ Beňovského, Bratislava (povesť Ondrej Sliacky: Zbojnícke zuby)
  3. Lea Ferovová, ZŠ, Ul. Poľná, Veľký Krtíš (povesť Gejza Sádecký- František Ružbacký: Stratené dievča)

II. kategória:

  1. miesto – Emma Kasášová, ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky (povesť Milan Ferko: Dža, more, dža)
  2. miesto – Nela Kronauerová, Spojená škola F. Assisiho, Malacky (povesť Beatrice Čulmanová: Bielovodská dolina)
  3. miesto – Terézia Kocianová, ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica (Štefan Kaštýľsky: Gilianka)

III. kategória:

  1. miesto – Hana Marta Holešová, ZŠ J. A. Komenského, Revúca (povesť Ondrej Sliacky: Povesť o panne zakliatej v javore)
  2. Stela Bystričanová, ZŠ s MŠ Jána Vojtašáka, Zákamenné (povesť Ján Domasta: Štiavnický dievčenský hrad)
  3. Marek Patinka,  ZŠ s MŠ Hurbanov rad, Vrbovce (povesť Dobroslava Luknárová: Krčma nad račím potokom)

ČLENOVIA POROTY:

PhDr. Ľubica Kepštová (šéfredaktorka, časopis Slniečko),  Mgr. Jarka Čajková (odborná pracovníčka pre umelecká prednes, Národné osvetové centrum),  Mgr. art. Peter Weinciller  (režisér, pedagóg, Katedra herectva DF VŠMU), Mgr. Marianna Hrašková PhD. (didaktička, Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre), doc. PhDr. Sylvia Lauková, PhD. (zástupkyňa vedúceho katedry, Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre), prof. Ida Rapaičová (herečka, recitátorka, pedagogička), Mgr. Marián Nagy (pedagóg Gymnázium sv. Uršule Bratislava), Mgr. Magdaléna Birsteinová (riaditeľka SOŠ koní a služieb Šaľa),  PaedDr. Rozália Bezáková (metodička), Ing. Jaroslava Pačesová (pedagogička), Mgr. Jolana Lenčéšová (pedagogička, predsedníčka Miestneho odboru  MS Močenok), Mgr. Kistelekyová Helena (pedagogička ZŠ Murgaša Šaľa).

2022-06-13T12:53:37+00:0013 júna 2022 |Nitriansky kraj|
X