Sedemdesiatpäť minút úcty a vďaky

V živote ľudstva je niekoľko udalostí, ktoré výrazne ovplyvnia jeho existenciu. Niektoré sú významné z hľadiska vývoja, iné slávnostné, ale sú aj také ktoré v mysliach mnohých generácií ostali zakorenené s trpkosťou a spomíname na ne s bolesťou, smútkom a najmä výstrahou.

K takým patria najmä vojny a s nimi spojené tragické dopady zanechávajúce nevyliečiteľné rany. V týchto dňoch si pripomíname ukončenie jednej z najstrašnejších – 2. svetovej vojny. 75 rokov uplynulo ako sa podarilo zničiť kruté fašistické vyčíňanie zanechávajúce za sebou smrť a spúšť takmer na celom svete. Vojská Červenej armády a západní  spojenci zasadili posledný úder, ktorý prinútil nemeckého agresora ku kapitulácii.

V obci Hrušov býva zvykom si túto udalosť pripomínať verejnou slávnostnou spomienkou, s kultúrnym programom a stretnutím účastníkov. Nakoľko z dôvodu obmedzení v dôsledku pandémie sa organizátori obec Hrušov, Matica slovenská a miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov rozhodli prispôsobiť sa aktuálnemu stavu.

Netradičné podujatie pod názvom Sedemdesiatpäť minút úcty a vďaky sa uskutočnilo podvečer 8. mája v centre dediny. Sprievodné slovo a hudba tentokrát zneli z miestneho rozhlasu, aby boli nepriamo zapojení i ostatní občania. Po úvodnom príhovore zástupcovia organizátorov položili veniec k pomníku padlých a po odznení hymny držali stráž z úcty k obetiam vojny. V tej sa potom počas symbolických 75 minút vystriedali ďalšie dvojice z radov odbojárov, detských a mládežníckych folkloristov, hasičov, matičiarov.  V tom čase prichádzali i ďalší obyvatelia, rodáci a návštevníci obce aby si zapálením sviece, položením kvetu, spomienkou, alebo modlitbou  uctili pamiatku ľudí, ktorí za slobodu položili vlastný život alebo stratili zdravie. Z rozhlasu zneli hymnické a národné piesne s textovými predelmi, z ktorých sa účastníci mohli dozvedieť fakty o 2. svetovej vojne z globálneho i lokálneho hľadiska. Celkovú dramaturgiu relácie pripravilo Oblastné pracovisko Matice slovenskej.

Väčšina účastníkov ostala na mieste konania spomienky počas celých 75 minút, niektorí  zo svojich priedomí či záhrad,  v tichosti, s úctou a vďakou vzdali hold nadľudskému utrpeniu obetí fašistickej zlovôle. Tradične sa na túto počesť organizuje Pochod vďaky, ktorý sa kvôli aktuálnym obmedzeniam neorganizoval hromadne si mnohí urobili individuálne.

J. Brloš

Foto: Dominik Drozdík

X