Slovenské pohľady a spisovatelia kritizujú ministerstvo kultúry pre finančnú degradáciu časopisu


/, Bratislavský kraj, Žilinský kraj/Slovenské pohľady a spisovatelia kritizujú ministerstvo kultúry pre finančnú degradáciu časopisu

Šéfredaktor Slovenských pohľadov Bystrík Šikula, slovenskí spisovatelia z redakčnej rady a prispievatelia tohto významného literárneho časopisu kritizujú Ministerstvo kultúry SR pre radikálne zníženie štátnej dotácie pre Maticu slovenskú až o 23 percent. Finančné škrty spôsobia oklieštenie už i tak personálne poddimenzovanej redakcie druhého najstaršieho literárneho časopisu v Európe, ako aj zmenu z mesačníka na dvojmesačník.

„Rozhodnutie ministerstva kultúry sa nešetrne, hrubo a bezohľadne dotkne aj časopisu Slovenské pohľady. Úsporné opatrenia v Matici slovenskej spojené s hromadným prepúšťaním nás nútia prejsť na dvojmesačnú periodicitu, znížiť o polovicu tlačiarenské a distribučné náklady, autorské honoráre a rozpadávajúcu sa redakciu pristúpiť na nedôstojné podmienky súvisiace so záchranou časopisu,“ uvádza vo svojej výzve na záchranu Slovenských pohľadov šéfredaktor a spisovateľ Bystrík Šikula, synovec známeho spisovateľa Vincenta Šikulu. Podporné stanoviská zaslali do redakcie viaceré osobnosti súčasnej slovenskej literatúry.

„Sústavne sme ministerstvo kultúry upozorňovali na vážne dôsledky, ktoré Matici slovenskej spôsobí znížením štátnej, predovšetkým prevádzkovej dotácie. Jedným z najhorších dôsledkov tohto evidentne politického rozhodnutia je degradácia jedného z najuznávanejších literárnych časopisov v Európe. A to tesne pred 175. výročím založenia a 140. výročím obnovenia Slovenských pohľadov, ktoré si pripomenieme v roku 2021,“ upozornil predseda MS Marián Gešper. „Matica slovenská sa nebránila desaťpercentnému plošnému šetreniu, keďže chápeme aktuálnu zložitú situáciu. Mali sme pripravený plán záchrany po reštrikciách v dotácii o 174-tisíc eur. Avšak zníženie o 400-tisíc eur z 1,744-milióna eur na 1,344-milióna eur je absolútne neúnosné. Žiadna pandémia nemôže byť dôvodom na úmyselnú likvidáciu nášho národného kultúrneho dedičstva, ktoré nám závidia aj v zahraničí,“ dodal predseda ustanovizne.

Slovenské pohľady, najstarší literárny časopis na Slovensku a zároveň druhý najstarší literárny časopis v Európe, založil v roku 1846 Jozef Miloslav Hurban. V roku 1881 ho obnovili Svetozár Hurban Vajanský a Jozef Škultéty. V päťdesiatych rokoch minulého storočia ho komunistická moc odobrala Matici slovenskej, čo bolo súčasťou politickej degradácie ustanovizne i takzvaného boja proti buržoáznemu nacionalizmu. Slovenské pohľady sa vrátili do Matice slovenskej až v deväťdesiatych rokoch.

IÚ MS

Slovenskí spisovatelia, ktorí písomne podporili Slovenské pohľady (aktuálny zoznam do 14. 12. 2020):

prof. Ján Kačala, prof. Dalimír Hajko, prof. Mária Bátorová, prof. Ondrej Sliacky, prof. Etela Farkašová, prof. Štefan Luby, doc. Andrej Ferko, doc. Július Lomenčík, Ľuboš Jurík, Ladislav Hrubý, Hana Košková, Miloš Ferko, Jana Pivovarníková, Ján Bábik, Martin Kellenberger, Alexander Halvoník, Peter Tollarovič, Milan Richter, Marta Hlušíková, Peter Holka, Andrijan Turan, Ladislav Volko, Zlata Matláková, Gabriela Rothmayerová, Roman Michelko, Marián Tkáč, Dušan Kerný, Gustáv Murín, Mikuláš Jarábek, Martin Prebudila, Jozef Čertík

Ďalší signatári:

prof. Miroslav Tuma, Peter Jaroš

X