Snem Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši aktualizoval matičné stanovy a vyzval na systémové riešenie štátnej dotácie


/, Žilinský kraj/Snem Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši aktualizoval matičné stanovy a vyzval na systémové riešenie štátnej dotácie

Po ôsmich rokoch sa 12. októbra 2019 zišlo 364 matičných delegátov z celého Slovenska na Sneme Matice slovenskej v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Dôvodom bola aktualizácia Stanov MS a schválenie Programu MS na roky 2019 – 2021 s výhľadom do roku 2025. Zároveň sa zhodli na potrebe systémového riešenia štátnej dotácie pre Maticu slovenskú, ktorá je už celé desaťročie nezmenená a vzhľadom na množstvo, obšírnosť a jedinečnosť matičnej činnosti nedostatočná.

„Z praxe vyplynulo, že Výbor Matice slovenskej musí byť operatívnejší a výkonnejší, preto Snem MS schválil zníženie počtu členov výboru z 39 na 29, pričom reprezentatívnosť krajov v ňom zostane zachovaná. Zároveň sú aktualizované stanovy demokratickejšie v tom, že okrem hlavných predstaviteľov MS už nebudú môcť byť členmi výboru zamestnanci v pracovnom pomere s MS, a teda väčšie slovo v smerovaní ustanovizne získajú matičiari z hnutia,“ ozrejmil najdôležitejšie zmeny predseda MS Marián Gešper. Ako dodal, nový program na najbližšie tri roky reaguje na aktuálne výzvy doby, počíta s výraznou podporou členskej základne a za najväčší cieľ si kladie reštart matičnej vedy.

Vedenie Matice slovenskej si uvedomuje, že naplnenie programu si vyžaduje vyššie finančné prostriedky. „Matica slovenská žiada štát, aby začal systematicky valorizovať účelovú dotáciu z Ministerstva kultúry SR. Naposledy bola jej výška stanovená v roku 2009, avšak odvtedy zdražel život na Slovensku, drahšie sú služby či energie, zvýšila sa priemerná a minimálna mzda. Síce ministerstvo v posledných rokoch uznalo dodatočným navýšením financií, že so stanovenou dotáciou 1,494-milióna eur nemôže MS fungovať, ale my potrebujeme systémové riešenie dotácie, ktoré bude súčasťou štátneho rozpočtu,“ vysvetlil správca MS Maroš Smolec.

Zdôvodnil, že Matica slovenská je pre slovenskú spoločnosť prospešná, dnes už aj modernejšia a aktivita tisícov matičiarov vo všetkých regiónoch Slovenska je nenahraditeľná a v záujme Slovenskej republiky – za minulý rok zorganizovali v priemere 3 podujatia za dva dni.

IÚ MS

Autor fotografií: Jozef Paulenka

 

Reportáž o sneme v Správach RTVS od 32. minúty 24. sekundy (dátum 12. októbra 2019): https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982

X