Solúnskych bratov si každoročne pripomínajú aj v Čiernych Kľačanoch


//Solúnskych bratov si každoročne pripomínajú aj v Čiernych Kľačanoch

Sviatok svätých Cyrila a Metoda sa neviaže iba so slovenským Betlehemom – Nitrou. Cirkevné obrady, púte, ale aj rôzne iné podujatia po celom Slovensku dokazujú, v akej úcte solúnskych vierozvestov majú Slováci. Práve okolo dátumu 5. júl sa organizujú mnohé matičné podujatia naprieč celým Slovenskom. S Nitrou sú každý rok duchovne prepojení aj veriaci z Čiernych Kľačian, okres Zlaté Moravce. Presne na ustanovený sviatok sv. Cyrila a Metoda sa tu pravidelne koná slávnostná svätá omša s položením venca k ich soche. Práve tu môžeme vnímať priame prepojenie so starobylou Nitrou, pretože v čiernokľačianskej farnosti sa nachádza replika súsošia z Nitry od akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Nie je náhodou, že stvárnenie pyxidy v rukách sv. Metoda a celkovo umelecké dielo má svoj piedestál aj v tejto obci. Unikátnu antickú pyxidu zo slonoviny v Čiernych Kľačanoch v roku 1974 náhodou objavili žiaci miestnej školy. Vtedy ešte archeológovia netušili, že ide o jeden z darov, ktoré priniesla misia solúnskych bratov na Veľkú Moravu. Dnes je uložená v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Jej kópiu možno vidieť aj v Diecéznom múzeu v Nitre.

Organizátormi podujatia venovaného pamiatke sv. Cyrila a Metoda je každoročne rímskokatolícky Farský úrad, Obec a Miestny odbor Matice slovenskej Čierne Kľačany. Predseda matičného odboru Jozef Švec už v minulosti viackrát graficky pútavo spracoval miestnu históriu. Tentoraz využil ponuku Domu Matice slovenskej v Nitre a reprodukciou výstavy Svätí sedmopočetníci priblížil počas slávnosti veriacim túto časť histórie súvisiacej s veľkomoravskou misiou. Vďaka matičiarom bude výstava dlhodobo dostupná v exteriéri areálu farského kostola Krista Kráľa, kde je voľne dostupná širokej verejnosti a návštevníkom obce.

Svoje výstavy Dom MS v Nitre naďalej ponúka matičným odborom, dostupné sú aj ostatným organizáciám. Výstava Svätí sedmopočetníci bola už druhý rok súčasťou slávností Nitra, milá Nitra. Záujem o ňu v súčasnosti prejavil Nitriansky samosprávny kraj ako súčasť oživovania Cyrilometodskej cesty.

Veronika Bilicová

Dom MS v Nitre

Popis k fotografiám:

Tohtoročná slávnosť k úcte sv. Cyrila a Metoda

Vďaka matičiarom bude výstava Svätí sedmpočetníci dlhodobo dostupná v exteriéri areálu farského kostola Krista Kráľa.

Matičný odbor už viackrát graficky spracoval históriu obce a okolia.

Z histórie obce Čierne Kľačany, autor: Miestny odbor Matice slovenskej Čierne Kľačany

Autor fotografií: Jozef Švec

2020-07-20T11:23:58+00:0020 júla 2020 |Nitriansky kraj|
X