Spolupráca medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Maticou nabrala reálne kontúry


//Spolupráca medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Maticou nabrala reálne kontúry
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR historicky po prvýkrát podpísalo memorandum a nadviazalo spoluprácu s Maticou slovenskou. Dokument o partnerstve podpísal v stredu 13. marca 2024 minister Juraj Blanár a predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Šéf slovenskej diplomacie privítal túto výnimočnú spoluprácu: „Cením si spoluprácu s Maticou slovenskou, ktorá plánuje tento rok zorganizovať niekoľko významných podujatí. Pri mojich zahraničných návštevách vždy navštívim aj zahraničných Slovákov, ktorí si jedinečným spôsobom aj za hranicami našej vlasti udržiavajú hrdosť na to, že sú Slováci, a zachovávajú naše zvyky i tradície. Som rád, že práve na tohtoročných matičných podujatiach prepojíme folklórne kolektívy zo Slovenska a zároveň slovenské folklórne kolektívy zo zahraničia.“

Ministerstvu rovnako ako Matici záleží na udržiavaní a rozvíjaní slovenského kultúrneho dedičstva i upevňovaní národnej kultúry, predovšetkým v oblasti slovenskej krajanskej problematiky, s ktorou má MS ako autentická národná ustanovizeň veľké skúsenosti. MS má totiž úzku spoluprácu so svojimi sesterskými organizáciami a to Maticami slovenskými v Srbsku, Ukrajine, či Chorvátsku. To je aj oblasť, ktorej sa chce ministerstvo zahraničných vecí venovať spolu s MS v Martine. Vzájomná spolupráca by mala byť orientovaná práve na podporu národnokultúrnych, spoločenských a vedecko-odborných akcií a podujatí, čo je aj štátnou úlohou MS vyplývajúcou jej zo zákona.

Informačné ústredie MS

https://www.facebook.com/mzv.sk/videos/396971782973931

2024-03-18T14:23:48+00:0018 marca 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X