Spomienka na 79. výročie oslobodenia Košíc


/, Košický kraj/Spomienka na 79. výročie oslobodenia Košíc

Dňa 19. januára 2024 v popoludňajších hodinách sa v Košiciach uskutočnil pietny akt kladenia vencov na Námestí osloboditeľov Pri pamätníku Červenej armáde. Konal sa pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Košice spod nacistickej a fašistickej okupácie.

Udalosť si spoločne pripomenuli Základná organizácia Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a matičná delegácia pod vedením predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera.

Po skončení pietneho aktu na Námestí osloboditeľov sa účastníci presunuli k pamätníku generála Petrova v Mestskom parku pri železničnej stanici, kde s príhovormi vystúpil za SZPB J. Dianiška a za MS M. Gešper.

Počiatočný obrovský plameň druhej svetovej vojny na prelome rokov 1944 – 1945 dohorieval. Červená armáda 2. decembra 1944 oslobodila mesto Sečovce. Do Košíc ostávalo približne 40 km. Nikto netušil, že Košice budú oslobodené až o sedem týždňov. Nemecké jednotky doplnené maďarskými oddielmi začiatkom decembra obsadili vopred pripravené obranné postavenia na východnom upätí Slanských vrchov. Prvá obranná línia niesla názov Gisela-Stellung (viedla po východných svahoch Slanských vrchov od Čemerného na severe cez Sačurov, Kravany, Bačkov, Dargov, Trnávku a Slivník a na juh od dediny Kuzmice), druhá Franz-Stellung a tretia Karl – Stellung. Úlohou prekonať tri obranné línie boli veliteľom 4. ukrajinského frontu Ivanom Jefimovičom Petrovom poverené: 1. gardová armáda pod velením generálplukovníka Andreja Antonoviča Grečka a 18. armáda generálmajora Antona Josifoviča Gastiloviča. Proti Sovietom stál odborník na ústupové a obranné boje Gotthard Heinrici. Armádna skupina Heinrici pozostávala aj z maďarskej prvej armády. Hlavné boje na línii Gisella – Stellung začali 9. decembra 1944. Najťažšie boje sa rozpútali o obec Bačkov. Po týždni bojov sovietski vojaci obsadili nemecký oporný bod Dargov. Prenikli do poslednej nemeckej línie Karl –Stellung. Tvrdé boje sa odohrali na vrchu Ploská. Nemci udržali väčšiu časť poslednej línie a Sovieti prešli do obrany. Ťarchu bojov prebrala 18. armáda, ktorá mala za úlohu preniknúť do Košíc cez Slanec z juhu a juhovýchodu.

Nemci ustúpili zo Slanských vrchov v noci zo 17. a 18. januára 1945. Do polnoci 18. januára 1945 odišli z Košíc všetci nemeckí vojaci.

Oslobodeniu Košíc predchádzal teror, ktorý v okolí Košíc a v metropole východu páchali príslušníci maďarskej Strany Šípových krížov nyilaši. Popravených bolo viac ako 530 osôb. Popravy sa konali na rôznych miestach. V Čermeľskom údolí, pri osade Opátska, pri Hornáde, neďaleko košickej Malej stanice, pri bývalých Gajdových kúpeľoch, na Bankove, v Petrovom sade na Mlynskej ulici, v Rudníku, na Soroške a i. V snahe zastrašiť obyvateľstvo sa nyilaši rozhodli usporiadať verejnú popravu. 12 väzňov bolo obesených na Hlavnej ulici. Len dva dni pred oslobodením Košíc bolo zavraždených 17 odporcov fašizmu pri Ťahanovskom tuneli. Pamätník sa nachádza v obci Družstevná pri Hornáde.

Medzi piatou a šiestou hodinou ráno 19. januára 1945 vstúpili do Košíc od juhovýchodu jednotky 318. novorossijskej horskej streleckej divízie a od juhu jednotky 237. pirjatinskej streleckej divízie pod velením generála I. J. Petrova. Oslobodenie Košíc prebiehalo pokojne bez vojenského odporu.

Martina Matečková, DMS Košice

 

2024-01-25T15:36:59+00:0025 januára 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|
X