Spomienka na Jána Palárika


//Spomienka na Jána Palárika

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme  zorganizoval v nedeľu 24. apríla 2022 „Spomienku na Jána Palárika“ pri príležitosti 200. výročia narodenia, na ktorú pozval spoluobčanov našej obce.

O 10,30 hod. bola  v Rímsko katolíckom kostole v Abraháme omša za Jána Palárika. O 15,00 hod. sme položili veniec k pamätnej tabuli Jána Palárika na budove Obecného múzea. Slávnostný príhovor predniesol člen výboru MS Bohumil Čambál. Pamätnú tabuľu Jánovi Palárikovi inštaloval na budovu múzea Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme. Spomienka pokračovala stretnutím účastníkov v klube Matice slovenskej, kde predsedníčka  Anna Klementová všetkých privítala a oboznámila  so životopisom a dielom Jána Palárika. Zároveň tu MO MS inštaloval výstavku jeho diel a rôznych kníh a publikácií, ktoré  boli  vydané za účelom oboznámenia širokej verejnosti s touto významnou osobnosťou. Ján Palárik pôsobil  v obci Abrahám, ktorá bola filiálkou obce Majcichov,kde bol správca farnosti v rokoch 1862-1870.

Anna Klementová, MO MS  Abrahám

2022-04-26T09:05:02+00:0026 apríla 2022 |Trnavský kraj|
X