Spomienka na Martina Rázusa


//Spomienka na Martina Rázusa

Martin Rázus (*18. október 1888, Liptovský Svätý Mikuláš – †8. august 1937, Brezno) bol slovenský básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, politik a evanjelický kňaz.

8. augusta si v Liptovskom Mikuláši predstavitelia Matice slovenskej, vedenia mesta Liptovský Mikuláš, členovia Miestneho odboru MS a verejnosť pripomenuli 86. výročie úmrtia Martina Rázusa. V úvode spomienkového podujatia prítomným zaspievali piesne členovia spevokolu Senior a odznela báseň v podaní Milana Stromku, ktorý je predsedom Krajskej rady MS Žilinského kraja. Následne sa slova ujal predseda Miestneho odboru MS Ferdinand Chovanec, ktorý vo svojom príhovore privítal aj prítomných hostí a to poslanca NR SR Jána Blcháča primátora mesta, zástupcov primátora Rudolfa Urbanoviča a Ľuboša Triznu, prednostu Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Michala Lavríka, správcu Rázusovie domu a starostu obce Ľubeľa Erika Gemzického. Maticu slovenskú na tomto podujatí zastupoval jej podpredseda Marek Nemec.

Martin Rázus sa narodil v obci Vrbica, ktorá je dnes súčasťou Liptovského Mikuláša, ako prvorodený syn garbiarskeho robotníka Martina Rázusa a Márie, rod. Petrikovej. Jeho najmladšou sestrou bola Mária Rázusová – významná slovenská poetka, dramatička a prekladateľka. Ľudovú školu vychodil v rodisku, meštianku v Liptovskom Mikuláši a na gymnaziálne štúdiá odišiel do Banskej Bystrice. Príčinou boli politické výhrady štátnej moci voči jeho národno-politickým postojom na škole a celkovému politickému presvedčeniu rázusovskej rodiny vôbec. Po roku gymnaziálneho štúdia v Banskej Bystrici prestúpil na Gymnázium do Kežmarku. Po maturite sa prihlásil na štúdium evanjelickej teológie v Bratislave. Po skončení štúdia roku 1911 bol niekoľko mesiacov kaplánom pri Samuelovi Zochovi v Modre. Koncom toho istého roka odišiel, spoločne s básnikom Vladimírom Royom, do Veľkej Británie, kde obaja pokračovali v teologickom štúdiu na univerzite v škótskom meste Edinburgh. Po ročnom pobyte vo Veľkej Británii, počas ktorého podnikol viaceré cesty po Západnej Európe, sa vrátil na pôvodné kaplánske miesto do Modry.  Začiatkom roku 1913 – dostal samostatné farárske miesto v Pribyline, teda v Liptove a neďaleko rodiska. V tom istom roku sa oženil s Elenou Zochovou, s ktorou mal tri deti. Tu pôsobil plných deväť rokov, až do leta 1921.  Potom ho preložili na faru v Moravskom Lieskovom, kde bol tiež rovných deväť rokov. V máji roku 1930 sa stal farárom v Brezne, kde po siedmich rokoch kňazského pôsobenia a vyčerpávajúcej literárnej i politickej činnosti predčasne zomrel vo veku štyridsaťosem rokov na zlyhanie obličiek. Ako významného slovenského spisovateľa a politického predstaviteľa Slovákov ho však pochovali v Banskej Bystrici.

Je dôležitým poslaním práve Matice slovenskej pripomínať si významné osobnosti našej histórie. Liptovský Mikuláš je mestom ktoré sa môže pýšiť širokou plejádou osobností, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili a naše mesto sa tak radí k miestam, kde sa vďaka týmto velikánom písali dejiny. Bezpochyby k takýmto osobnostiam radíme aj Martina Rázusa.“ V októbri si budeme pripomínať ďalšie výročie, tentokrát 135. výročie narodenia tohto veľkého Slováka.

Peter Vrlík

 

2023-08-09T11:21:21+00:009 augusta 2023 |Žilinský kraj|
X