Spomienková slávnosť spojená s 20. výročím únie sluchovo postihnutých v Michalovciach


//Spomienková slávnosť spojená s 20. výročím únie sluchovo postihnutých v Michalovciach

„Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké, ale priznať sa k jedincom,

ktorým osud vtisol znak menejcennosti si vyžaduje ľudí celých, obetavých, ľudí vysokej kultúry srdca.“

Viliam Gaňo

Slovenská únia sluchovo postihnutých v tomto roku slávi 20. výročie svojho pôsobenia v meste Michalovce. Pri tejto príležitosti únia sluchovo postihnutých spolu s obcou Trnava pri Laborci, Domom Matice slovenskej Michalovce a Miestnym odborom Matice slovenskej v Trnave pri Laborci pripravila spomienkovú slávnosť pri pamätníku a v pamätnej izbe Viliama Gaňa, rodáka z Trnavy pri Laborci. Viliam Gaňo bol priekopníkom slovenskej špeciálnej pedagogiky a nositeľom medaily J. A. Komenského – nestor československej špeciálnej pedagogiky. Jeho meno nesie viacero špeciálnych škôl pre sluchovo postihnutých na Slovensku. Podujatie sa konalo zároveň v čase, kedy sme si mohli pripomenúť deň úmrtia toho významného človeka.

Spomienková slávnosť prebehla na dvoch miestach spätých s Viliamom Gaňom. Najprv pri pamätníku, ktorý je postavený na mieste jeho rodného domu v obci Trnava pri Laborci a neskôr v pamätnej izbe. Prítomných pozdravil aj starosta obce Trnava pri Laborci Vladimír Adam, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol záslužnú prácu ich rodáka. Program bol obohatený o báseň o Viliamovi Gaňovi, po ktorej nasledoval akt kladenia kvetov k pamätníku. Spestrením bolo aj vystúpenie folklórnej skupiny Mihaľovčan. Predsedníčka združenia sluchovo postihnutých v Michalovciach Valéria Mitrová za všetkých členov vyjadrila vďaku za priekopnícku činnosť Viliama Gaňa. Anna Šamudovská, horlivá a mnohoročná matičiarka, ktorá je hlavnou iniciátorkou otvorenia tejto pamätnej izby spomenula zaujímavosti zo života a tvorby velikána – zakladateľa prvých ústavov pre zdravotne postihnutých.

Na záver veľká vďaka všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu spomienkovej udalosti pri príležitosti 20. výročia Slovenskej únie sluchovo postihnutých v Michalovciach.

Valéria Mitrová a Lucia Martonová

2020-08-18T15:21:50+00:0018 augusta 2020 |Košický kraj|
X