Štát financuje aktivity Csemadoku neporovnateľne lepšie než matičnú kultúru


/, Žilinský kraj/Štát financuje aktivity Csemadoku neporovnateľne lepšie než matičnú kultúru

Verejnoprávna ustanovizeň Matica slovenská upozorňuje na nespravodlivo nízke financovanie slovenskej národnej, matičnej kultúry v porovnaní so štedro financovanými aktivitami organizácií národnostných menšín zo štátnych fondov. Reaguje tým na posledné vyhlásenia parlamentných i mimoparlamentných politikov.

Predsedníctvo MS pozorne vníma verejné vyjadrenia politikov na adresu Matice slovenskej. „Najmä poslanec NR SR György Gyimesi (OĽaNO) prezentuje Maticu slovenskú ako jeden z dôvodov na zákonné inštitucionalizovanie a zároveň štátne financovanie občianskeho združenia Csemadok. V tejto súvislosti je opomínané dramatické podfinancovanie Matice slovenskej a fakt, že miestne odbory MS či aj samotné ústredie sú nepochopiteľne vylúčené z mnohých relevantných štátnych grantových schém. Naopak, organizácie Csemadoku sú štedro financované zo špeciálnych štátnych menšinových fondov. Kultúrne a osvetové aktivity maďarskej menšiny prostredníctvom Csemadoku sú neporovnateľne lepšie podporované z daní občanov Slovenska než matičná činnosť v prospech slovenského, a teda štátotvorného národa,“ uvádzajú predstavitelia MS.

V prípade, ak sa poslanci NR SR rozhodnú zriadiť zákon o Csemadoku a prideliť mu štátnu dotáciu, Matica slovenská požaduje spravodlivú proporcionalitu. „Na základe nových dát zo sčítania obyvateľstva 2021 budeme žiadať štátne orgány o pomerné financovanie Matice slovenskej a prípadne Csemadoku podľa počtu obyvateľov slovenskej a maďarskej národnosti. Taktiež žiadame o odstránenie diskriminácie Matice slovenskej a jej miestnych odborov MS v konkrétnych fondoch, aby sa matičiari konečne mohli uchádzať o štátnu podporu pre svoje projekty rovnako ako organizácie Csemadoku,“ vyjadrila sa národná ustanovizeň.

Matica slovenská upozorňuje, že regionálnu kultúru svojich odborov musí financovať len zo súkromných zdrojov. „Bohužiaľ, v dôsledku tohtoročného dramatického zníženia dotácie pre MS zo strany ministerstva kultúry až o 23 %, ako aj zníženia vlastných súkromných príjmov pre pandemické opatrenia štátu sa táto finančná podpora z MS zminimalizovala. Je hanba, že aj lokálne múzeum má vyššiu dotáciu ako Matica slovenská s celoslovenskou pôsobnosťou a presahom do zahraničia,“ dodali členovia predsedníctva.

IÚ MS

X