Sto rokov prežitých v láske k rodine a k národu


/, Bratislavský kraj, Správy z krajov/Sto rokov prežitých v láske k rodine a k národu

Najstarší člen Matice slovenskej pán Fridrich Kolarovič zo Senca sa dožíva v týchto dňoch sto rokov. Týmto článkom mu chceme vzdať hold ako vynikajúcemu učiteľovi, členovi MO Matice slovenskej, v ktorom viedol ženský spevácky zbor celých 20 rokov, ako členovi Speváckeho zboru slovenských učiteľov, v ktorom bol členom celých 30 rokov, ako organistovi v kostole sv. Mikuláša v Senci i ako vynikajúcemu otcovi, ktorý so svojou manželkou vychoval sedem detí.

Pre nás Senčanov a matičiarov je veľkým vzorom stále aktívneho a láskavého človeka. Vie diskutovať na témy z oblasti histórie národa, hudby, hodnotí články v novinách, či relácie v televízii. Vždy nás povzbudzuje, aby sme si uvedomili, že náš národný život vychádza z kresťanskej kultúry a ňou žije, že sme dostali od Boha veľký dar – sv. Cyrila a Metoda a na ich misii stavali naši predkovia stáročia svoj život a dokázali prežiť tie najtvrdšie obdobia dejín.

Pán Kolarovič sa narodil 23. augusta 1920 vo Veľkých Kostoľanoch, veľmi skoro osirel (mamička mu zomrela, keď mal tri roky). Jeho nová mamička však mala zmysel pre jeho nadanie a súhlasila, aby študoval. Tak sa z malého chlapca stal neskôr študent Učiteľského ústavu v Bratislave, kde sa naučil hrať na husliach, klavíri a organe. Jeho láska k hudbe a spevu sa tak mohla rozvíjať.

Ako pedagóg pôsobil v Lužiankach pri Nitre, v Ludaniciach pri Topoľčanoch, kde pôsobil aj ako organista. Neskôr pracoval ako riaditeľ školy v Bernolákove, ako učiteľ v Novej Dedinke a v Senci. Bývalí žiaci z Ludaníc často za ním dodnes chodia, aby mu zablahoželali pri jeho životných jubileách a poďakovali mu za jeho nádherný prístup k žiakom. Pán Kolarovič ako pedagóg zakladal všade, kde pôsobil, detské spevácke zbory, režíroval divadelné hry, učil hrať deti na harmonike. Svojím láskavým prístupom si dokázal získať aj tých najväčších nezbedníkov.

Keď sa po roku 1989 oživila činnosť Matice slovenskej, bol jeden z prvých, ktorí začali pracovať v miestnom odbore. Veď na jeho členskom diplome Matice slovenskej v tridsiatych rokoch minulého storočia je podpísaný vtedajší podpredseda Matice, spisovateľ Jozef Cíger Hronský . Stal sa dirigentom Ženského speváckeho zboru pri MO Matice slovenskej v Senci. Pripravil veľa vystúpení v našom meste i na rôznych prehliadkach speváckych zborov na západnom Slovensku. Repertoárom zboru boli slovenské ľudové i národné hymnické piesne. Vedel poradiť, povzbudiť pri matičných akciách v meste, či to boli spomienkové večery o slovenských spisovateľoch alebo o osobnostiach našich národných dejín.

Pán Kolarovič je nositeľom Ocenenia ako najstarší aktívny organista na Slovensku, je zapísaný do Knihy slovenských rekordov v roku 2014. V tom istom roku získal Zlatú cenu Matice slovenskej a Bulu kráľa Svätopluka. Je laureátom Ceny mesta Senec za rok 2017. Ešte minulý rok jazdil na bicykli do katolíckeho chrámu v Senci, aby hral na organe počas svätých omší, svadieb i pohrebov. Hrával na svätých omšiach aj na filiálkach, v posledných rokoch vo Svätom Martine pri Senci. Tento rok už nehráva na bohoslužbách, lebo nohy mu už tak neslúžia, ale doma si na syntetizátore zahrá svoje obľúbené ľudové i liturgické piesne.

So svojou manželkou vychoval sedem detí, z ktorých jeden syn – Peter – bol dominikánskym kňazom. Pre jeho aktívnu činnosť ho socialistický štát dal na psychiatriu, kde mu podlomili zdravie a veľmi skoro zomrel. Pán Kolarovič prežil aj takúto tragédiu vo svojom živote, ale žiaden politický systém ho nezlomil. Často si hráva na syntetizátore svoju najobľúbenejšiu pieseň „Ó, Mária bolestivá, naša ochrana, slovenský náš národ volá, pros za nás Syna…“ Táto pieseň ho sprevádzala v najťažších i najradostnejších chvíľach jeho života.

Pri príležitosti stého výročia jeho narodenia mu členky speváckeho zboru pri MO MS prišli pod balkón jeho bytu zaspievať a on ich s láskou a nadšením so slzami v očiach pozdravil.

Na záver pripájame hymnickú pieseň:

Duch národa žije v piesni,
v ňom sa vznáša k výšinám.
Kto tej piesni cestu kliesni,
sláva mu, nech žije nám.

Helena Čajková

MO MS Senec

Zbor zaspieval pánovi Kolarovičovi priamo pod balkónom

Na návšteve u Fridricha Kolaroviča

Fridrich Kolarovič oslavuje 100 rokov

X