Stretnutie dôchodcov starších ako 65 rokov


//Stretnutie dôchodcov starších ako 65 rokov

V obci Abrahám je už dlhoročnou tradíciou, že sa stretávajú v rámci mesiaca úcty k starším dôchodcovia starší ako 65. rokov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku,  keď sa z celkového počtu 237 dôchodcov stretlo v kultúrnom dome v Abraháme na pozvanie starostu obce Tibora Ležoviča 123 dôchodcov.

V kultúrnom programe vystúpili žiaci materskej školy a Základnej školy Michala Tareka, ktorí si pod vedením pedagogických pracovníkov pripravili pestrý kultúrny program. V slávnostnom príhovore starosta obce Tibor Ležovič poďakoval seniorom za ich vykonanú prácu pre našu spoločnosť, poprial im do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti v kruhu svojich najbližších, aby si roky v dôchodku užívali v radosti zo  svojich detí, vnúčat a pravnúčat. Po slávnostnom príhovore  predniesol  prípitok. Každý dôchodca obdržal darček a príjemným spestrením bola gratulácia občanom, ktorí sa v roku 2023 dožili významného životného jubilea 75, 80, 85 a  90 rokov života. Samozrejme, že boli medzi nimi aj naši matičiari, ktorí  si spolu so starostom obce urobili spoločné foto. Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, lásky a pokoja v  kruhu svojich blízkych. Nechýbalo ani pohostenie pre všetkých prítomných a samozrejme kávička a chutný koláčik, ktorý bol sladkou bodkou za našim stretnutím.

Veríme, že keď sa rok s rokom stretne, stretnú sa aj naši dôchodcovia na ďalšom stretnutí.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

2023-11-03T10:15:51+00:003 novembra 2023 |Trnavský kraj|
X