Stretnutie s primátorom Galanty


//Stretnutie s primátorom Galanty

V pondelok, 27. septembra 2021 prebehlo na pôde mestského úradu v Galante krátke stretnutie medzi primátorom mesta Galanta Petrom Paškom a dočasne povereným riaditeľom Domu MS v Galante Petrom Schvantnerom.

Aj keď išlo o oficiálne prijatie, stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu. Mesto Galanta a Dom MS v Galante spolu úspešne spolupracujú už niekoľko rokov. Z financií mesta je podporovaná aj činnosť Domu MS, predovšetkým ide o výrobu tapisérií známe pod menom „Tapi pre Galantu“ a samozrejme je z verejných zdrojov podporená aj legendárna „Kantiléna“, teda koncert piesní galantského rodáka Karola Duchoňa. Ten prebehol len nedávno po dvoch rokoch tradičnou, súťažnou formou.

Rovnako sa obaja utvrdili v ďalšej spolupráci aj v prípade iných projektov či podujatí. Vzájomná spolupráca s mestom či obcou je základom dobrého fungovania každého oblastného pracoviska MS. Spolupráca medzi mestom Galanta a Domom MS je ukážková a veríme, že bude pokračovať aj naďalej. Ďakujem primátorovi mesta za prijatie a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Text: Peter Schvantner
Foto: mesto Galanta

2021-10-07T08:18:31+00:007 októbra 2021 |Trnavský kraj|
X