Studnica našich predkov: Deti súťažili v digitálnom kreslení


/, Košický kraj/Studnica našich predkov: Deti súťažili v digitálnom kreslení

V mesiaci apríl zorganizoval Centrum voľného času Cvrček v Moldave nad Bodvou v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou a Domom Matice slovenskej v Košiciach súťaž pre deti a mládež v tvorbe kresieb pomocou digitálneho softvéru vo formáte JPG a PNG na tému Studnica našich predkov.

Mesiac apríl bol už poznamenaný opatreniami na zabránenie šírenia nákazy COVID 19, preto aj základné školy ostali zatvorené. Táto súťaž bola teda príjemným spestrením vynúteného pobytu detí výlučne v domácnostiach. To im len dodalo príležitosť načrieť naozaj hlboko do studnice našich predkov. Súťažné práce bolo potrebné zaslať do 17. apríla. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Prvú tvorili žiaci 2. a 3. ročníka ZŠ, druhú žiaci 4. a 5. ročníka, tretiu žiaci 6. ročníka a štvrtú kategóriu žiaci 8. a 9. Ročníka ZŠ. Nakoniec sa tejto tvorby v kreslení zúčastnilo 95 súťažiacich.

Obrázky boli zverejnené na facebookovej stránke Centra voľného času Cvrček, kde prebiehalo aj hlasovanie o prácu, ktorá získa najviac „páči sa mi“, ktorá bude následne odmenená Cenou pani riaditeľky Cvrčka. Hlasovanie prebiehalo do 15. mája. Práce vyhodnocovala odborná porota v zložení MUDr. Erika Csachová (MO MS Moldava nad Bodvou), Bc. Milena Nográdi (etnologička) a Michal Matečka (riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach).

Víťazi v jednotlivých kategóriách boli vyhlásení 1. júna, ale na slávnostné odovzdávanie cien si budú musieť počkať do septembra. Knižnými cenami prispel a diplomy pre ocenených súťažiacich zabezpečil Dom Matice slovenskej v Košiciach. Riaditeľ DMS Košice ich bol osobne odovzdať v Moldave koncom mája a pritom si prezrel aj priestory Centra voľného času. Návšteva bola zakončená príjemným rozhovorom s pani riaditeľkou Cvrčka a predsedom MO MS v Moldave nad Bodvou.

Deti sa zhostili svojej úlohy na výbornú. Žijeme v časoch, kedy už ratolesti ovládajú moderné technológie mnohokrát lepšie ako ich rodičia. Veľakrát sa ale stretávame s tým, že deti trávia na počítači čas nie vždy práve najvhodnejším spôsobom. Preto bola táto súťaž aj impulzom k zmysluplnému tráveniu času pri počítači a to aktívnym tvorením, rozmýšľaním a rozvíjaním poznatkov o slovenských kultúrnych tradíciách. Možno niektoré z detí toto kreslenie zaujalo natoľko, že z nich budú budúci vynikajúci grafici, či výtvarníci. Zároveň téma ponúkala aj možnosti dozvedieť sa niečo o bohatej kultúrnej tradícii našich predkov.

Súťaž prebiehala v predveľkonočnom období, asi preto aj na mnohých obrázkoch sa nachádzajú motívy vynášania Moreny, ktorá predstavuje symbol zimy a jej spálenie predstavuje návrat jari a tepla a víťazstvo nad chladom a zimou. Dominoval aj ľudový zvyk veľkonočnej oblievačky, postavičky oblečené v ľudových krojoch, rôznofarebné veľkonočné vajíčka i slovanské tradičné ornamenty. Takéto súťaže pomáhajú v deťoch pestovať záujem a úctu voči tradičnému kultúrnemu dedičstvu našich predkov, k národným hodnotám a k svojej vlasti.

Víťazi v jednotlivých kategóriach:

Kategória 2. – 3. ročník

 1. miesto – Tímea Berži 3.B
 2. miesto – Sofia Oravczová 2.C
 3. miesto – Alexandra Némethová 3.A

Kategória 4. – 5. ročník 

 1. miesto – Noemi Chovancová
 2. miesto – Patrícia Oravczová 4.C
 3. miesto – Daniel Hencz 5.B

Kategória 6. ročník

 1. miesto – Dominik Cichovič 6.C
 2. miesto – Lucia Lukáčová 6.C
 3. miesto – Vanda Bérešová 6.B

Kategória 7. – 8. ročník 

 1. miesto – Katarína Képesová 8.A
 2. miesto – Viktória Drozdová 7.B
 3. miesto – Laura Szmolniczká 8.B

Cenu riaditeľky Centra voľného času Cvrček získala práca Benedeka Soltésza z 3.A., ktorá dosiahla 162 „páči sa mi“.

 

apríl, máj 2020

Michal Matečka

riaditeľ DMS Košice

riaditeľ DMS Košice, riaditeľka CVČ Cvrček, predseda MOMS Moldava nad Bodvou

X