„Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“ ocení víťazov po štrnástykrát


/, Nitriansky kraj, Súťaže Matice slovenskej/„Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“ ocení víťazov po štrnástykrát

Hodnotiaca komisia 14. ročníka súťaže mohla tento rok vyberať víťazov spomedzi 350 literárnych, výtvarných a elektronických diel. Celoslovenská súťaž určená aj pre slovenské zahraničie týmto zaznamenala nárast prihlásených prác.

 Postupová súťaž registrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má tri časti, a to literárnu, výtvarnú a elektronickú, pričom najväčšie zastúpenie mala výtvarná časť. V literárnej časti tentoraz zaujal súťažiacich priestor tvorivého spracovania poetických myšlienok.

Vyhlasovateľ súťaže Základná škola kráľa Svätopluka v Nitre prijal najviac prác z Košického, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Hodnotiaca komisia napokon ocenila spolu 41 výhercov.

Zaujali práce s originálnym prístupom k téme s prihliadaním na štýl písania, výber jazykových prostriedkov, osobitosť výtvarného stvárnenia, myšlienku diela, autenticitu, originalitu rukopisu, silu výpovede diela, celkový výraz práce, kvalitu technického spracovania a náročnosť spracovania zvolenej témy, využitie animačných prvkov, prácu s rečou a prejavom.

Najväčšie zastúpenie mala opäť výtvarná časť. V nej žiakov najviac oslovila téma Počiatky prvého písma na našom území. Najoriginálnejšie, najvyrovnanejšie a najkvalitnejšie práce vytvorili žiaci najstaršej súťažnej kategórie. Zvládnuté remeselné aspekty kresby či maľby a koncentrovanie sa na výraz zvolenej témy súťaž výrazne obohatili. Medzi prácami dominovali maľby vodovými a temperovými farbami, kresby ceruzkou a kolorované kresby. Objavili sa aj kompozície s využitím staroslovienskeho písma, rôzne koláže a kombinované techniky.

Téma Počiatky prvého písma na našom území najviac zaujala aj v kreatívnom stvárnení v elektronickej časti súťaže. V nej sa najoriginálnejšie zapojila druhá súťažná kategória. Žiaci okrem prezentácií zasielali aj videá, ktoré boli natočené a interpretované žiakmi. Pozornosť poroty taktiež upútali elektronické hry, elektronický kvíz a precízne vytvorená webová stránka.

Pri písaní literárnych prác súťažiaci najčastejšie siahli po téme Obdobie života a panovania Svätopluka (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, úžitkové umenie). Literárne práce zaslané do súťaže sú dôkazom toho, že veľkomoravská tematika je stále aktuálna a živá. Súťažiaci v štyroch súťažných kategóriách, medzi ktorými sú aj pedagógovia, tento rok uprednostnili poéziu pred prózou.

Napriek tomu, že je súťaž tematicky vymedzená, hodnotiaca komisia sa zhoduje, že naďalej poskytuje široký priestor na rôznorodé využitie techník, štýlu písania a predovšetkým na zachytenie bohatej detskej tvorivosti.

Slávnostné udelenie ocenení sa bude konať dňa 28.4.2023 na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Priestory Galérie Univerzum obohatia prihlásené školské výtvarné práce vernisážou a výstavou, ktorá potrvá do 19.5.2023.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Základná škola kráľa Svätopluka – Nitra

Spoluorganizátor: Dom Matice slovenskej v Nitre

Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Slávnostné vyhlásenie výsledkov: 28.4.2023, Galéria UNIVERZUM, PF UKF v Nitre, Drážovská 4, Nitra

Kontakt: Mgr. Jana Chlebcová, ZŠ kráľa Svätopluka Nitra, tel.: 0911 890 170

 

Zoznam výhercov

LITERÁRNA ČASŤ

1. kategória /2., 3., 4. ročník ZŠ/:

poézia

 1. miesto – Richard Bireš, ZŠ Pribinova, Trebišov, Košický kraj
 2. miesto – Adam Gore, ZŠ Pribinova, Trebišov, Košický kraj
 3. miesto – Sofia Ivinová, Spojená škola, Nitrianske Pravno, Trenčiansky kraj

próza

 1. miesto – Lívia Hanuljaková, ZŠ Martinská, Žilina, Žilinský kraj
 2. miesto – Marek Šemrinec, Spojená škola Nitrianske Pravno, Trenčiansky kraj
 3. miesto – Pavol Soviar, ZŠ Martinská, Žilina, Žilinský kraj

2. kategória /5., 6., 7. ročník ZŠ a príma, sekunda osemročných gymnázií/:

poézia

 1. miesto – Tatiana Hrinková, ZŠ Michaľany, Košický kraj
 2. miesto – Tomáš Matejovič, ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra, Nitriansky kraj
 3. miesto – Jakub Brišák, ZŠ s MŠ J.Vojtaššáka, Zákamenné, Žilinský kraj

próza

 1. miesto – Martin Havrlant, ZŠ Rudina, Žilinský kraj
 2. miesto – Sebastián Holos, ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen, Banskobystrický kraj
 3. miesto – Andrea Križanová, ZŠ Vrbové, Trnavský kraj

3. kategória /8., 9. ročník ZŠ a tercia, kvarta osemročných gymnázií/:

poézia

 1. miesto –Tomáš Frivaldský, ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice, Nitriansky kraj
 2. miesto – Alexandros Gkortsilas, ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra, Nitriansky kraj
 3. miesto – Nela Hrebíková, ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra, Nitriansky kraj

próza

 1. miesto – Rebeka Romana Beňová, ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen, Banskobystrický kraj
 2. miesto – Sarah Horňáková, Gymnázium Alejová, Košice, Košický kraj
 3. miesto – Alexandra Cenká, ZŠ s MŠ Hertník, Prešovský kraj

4. kategória /pedagogickí zamestnanci/:

poézia

 1. miesto – Mgr. Viera Čitbajová, Špeciálna ZŠ Vtáčkovce, Košický kraj
 2. miesto – Mgr. Tibor Kováč, ZŠ Krčméryho, Nitra, Nitriansky kraj
 3. miesto – Mgr. Stanislava Štulajterová, ZŠ Výčapy-Opatovce, Nitriansky kraj

próza

 1. miesto – Mgr. Jana Ruščáková, PhD., Evanjelická spojená škola internátna, Červenica, Prešovský kraj
 2. miesto – Mgr. Miroslava Gergelová, ZŠ J.A.Komenského, Púchov, Trenčiansky kraj
 3. miesto – neudelené

VÝTVARNÁ ČASŤ

1. kategória /2., 3., 4. ročník ZŠ/:

 1. miesto – Monika Faithová, Žilina, Žilinský kraj
 2. miesto – Ema Čičmancová, Prievidza, Trenčiansky kraj
 3. miesto – Luka Vincent Paľo, Michalovce, Košický kraj

2. kategória /5., 6., 7. ročník ZŠ a príma, sekunda osemročných gymnázií/:

 1. miesto – Liliana Korodiová, Košice, Košický kraj
 2. miesto – Simona Brišková, Piešťany, Trnavský kraj
 3. miesto – Natália Hanesová, Košice, Košický kraj

3. kategória /8., 9. ročník ZŠ a tercia, kvarta osemročných gymnázií/:

 1. miesto – Nina Komňaťanová, Svätý Jur, Bratislavský kraj
 2. miesto – Nina Antušová, Budkovce, Košický kraj
 3. miesto – Barbora Macíková, Dolný Kubín, Žilinský kraj

4. kategória /ŠZŠ:

 1. miesto – Roman Kóňa, Detva, Banskobystrický kraj
 2. miesto – Ivana Cibuľová, Hnúšťa, Banskobystrický kraj
 3. miesto – Michal Puška, Brezno, Banskobystrický kraj

ELEKTRONICKÁ ČASŤ

1. kategória /5., 6., 7. ročník ZŠ a príma – sekunda osemročných gymnázií/:

 1. miesto – Sofia Plassiard
 2. miesto – Róbert Šudlík
 3. miesto – Samuel Macko

2. kategória /8., 9. ročník ZŠ a tercia – kvarta osemročných gymnázií/:

 1. miesto – Róbert Hajduk
 2. miesto – Laura Šimko
 3. miesto – Nela Hrebíková

Predseda celoslovenskej hodnotiacej komisie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Členovia komisie: Mgr. Alexandra Ďurišová,  PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD., Mgr. Veronika Bilicová, Mgr. Dominika Homzová

Zápisnica z rozhodnutia o víťazoch a viac informácií dostupné na: Svätoplukovo kráľovstvo – Organizačný poriadok | Základná škola kráľa Svätopluka – Nitra (edupage.org)

https://zszobor.edupage.org/

https://matica.sk/

 

 

 

X