Tradičný odev a jeho scénické podoby


//Tradičný odev a jeho scénické podoby

Slovenská humanitná rada Michalovce, Dom Matice slovenskej Michalovce a mesto Michalovce pripravili dňa 11.6.2022 v reštaurácii Bažant podujatie pod názvom Tradičný odev a jeho scénické podoby. Tohto nádherného podujatia, kde dominovala široká paleta tradičného odevu- kroja a spevu sa spolu s odborným výkladom PhDr. Anky Mondokovej zúčastnilo takmer 200 účastníkov z 15 folklórnych skupín. V úvode, ako už býva zvykom všetkých srdečne privítali organizátori podujatia predsedníčka Okresnej rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Eva Hlodinková a riaditeľka DMS Michalovce PhDr. Karin Obšatníková, PhD. Všetkým prítomným sa prihovorili aj vzácni  hostia a to poslanec NR, primátor mesta Michalovce ako aj podpredseda Miestneho odboru Michalovce Mgr. Viliam Zahorčák, poslanec NR SR a matičiar JUDr. Mgr. Miloš Svrček, PhD., predseda MS JUDr. Marián Gešper, ako aj ďalší zástupcovia MS riaditeľ ČÚ Mgr. Martin Hajník a člen DV MS Ing. Štefan Topľanský a poslanci mesta. Pieseň a kroj charakteristický pre svoju obec, región a svoju krajinu hrdo odprezentovala každá folklórna skupina. A keďže podujatia sa okrem FS z nášho regiónu a z neďalekej Krupiny zúčastnila aj FS zo Srbska z Kovačice – Kovačické šikovnice, ktoré v roku 2020 oslávili 100 rokov od založenia svojho spolku, bolo sa teda na čo pozerať a čo počúvať. Príjemnú atmosféru dotvorila a všetkých potešila milým darčekom v podobe medovníkového srdiečka aj medovničkárka Milka Soročinová. Dlho budeme spomínať na milé stretnutie, kde každému, komu je blízky folklór, naše zvyky a tradície sme pohladili dušu a potešili srdiečko. Ďakujeme všetkým, ktorí boli nápomocní pri organizovaní podujatia, ako aj našim sponzorom Reštaurácii Bažant a MVDr. Boleslavovi Lešovi, PhD.

PhDr. Karina Obšatníková, PhD., riaditeľka Domu Matice slovenskej Michalovce

2022-06-15T11:09:03+00:0015 júna 2022 |Košický kraj|
X