Tridsať rokov Miestneho odboru MS Nové Zámky


//Tridsať rokov Miestneho odboru MS Nové Zámky

12. septembra 2021 je pre matičiarov, ale aj podporovateľov našej činnosti pamätným dňom. Prvýkrát v 158-ročnej existencie Matice slovenskej oživotvorenie činnosti Miestnych odborov trvá už viac ako 30 rokov. Aj keď počiatočné oduševnenie časom trochu vyprchalo (urobil to aj vek členov) aktivít bolo neúrekom. Spomeniem len to najdôležitejšie – osadenie busty a pamätnej tabule Antona Bernoláka na rímskokatolíckej fare, kde 16 rokov žil, tvoril a skonal.

Jeho pôsobenie si pripomíname na každoročných spomienkových slávnostiach i na súťaži žiakov 7. ročníka základných škôl.

Do Nových Zámkov sa už 29 rokov schádzajú deti zo všetkých kútov Slovenska a v hojnom počte i deti zahraničných Slovákov na vyhodnotení súťaže „Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu“.

V roku 1993 vznikol folklórny súbor Matičiarik, ktorý už 28 rokov úspešne reprezentuje mesto Nové Zámky a Maticu slovenskú. Pravidelne sa zúčastňuje akcie Slovenský deň kroja a tohto roku vystupoval v programe Deň Ústavy v priamom vysielaní RTVS.

Úspešne pracuje i Divadelný súbor mladých, vokálny zbor Enthea. Organizujeme rôzne výstavy, tvorivé dielne, besedy a iné.

Už pri oživotvorení činnosti sme si dali jasný cieľ. Stať sa súčasťou všetkých kultúrnych akcií v meste. To sme aj dosiahli.V našej činnosti sme na spomínanej akcii krstili publikáciu „História a súčasnosť Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky 1934-2019.“

Za tridsaťročné obdobie sa vystriedali 4 predsedovia – Jana Garajová, Jozef Fibich, Mária Malperová a teraz Miroslava Valovičová, každý z nich odviedol kus dobrej práce za čo im patrí vďaka.

Na tejto akcii ukončil svoju činnosť spevácky zbor Lipa, ktorý šíril slovenské piesne doma i v zahraničí a nechýbal na žiadnej matičnej i mestskej akcii.

V živote je to tak, niečo končí, niečo sa začína. Tak je to i v novozámockej matičnej činnosti. Členská základňa sa rozširuje a čo je hlavné, omladzuje sa a to je dôkaz, že Matica slovenská má svoju úlohu aj v 21. storočí.

Jana Garajová

2021-10-08T09:34:52+00:007 októbra 2021 |Nitriansky kraj|
X