V Cinobani odhalili pamätník legionárom a padlým v prvej svetovej vojne


/, Banskobystrický kraj/V Cinobani odhalili pamätník legionárom a padlým v prvej svetovej vojne

„Bojovali a padli sme za vás. Vlasti sme dali všetky sily, a preto sme zvíťazili.“ Tieto slová sú navždy vpísané do kameňa, aby pripomínali osudy cinobanských legionárov a všetkých padlých v prvej svetovej vojne. Pomník legionárom z Cinobane bol odhalený v piatok 21. 6. 2019. Pietny akt úcty a ocenenia hrdinstva (nielen) cinobanských legionárov bol zorganizovaný vďaka Obci Cinobaňa, Miestnemu odboru Matice slovenskej a Československej obce legionárskej. Vďaka nej držali čestnú stráž pri pamätníku niekoľkí legionári v dobových uniformách. Tak ako povedala Mgr. Vladimíra Albertová, predsedníčka MO MS Cinobaňa, vo svojom príhovore: „Stojíme tu, lebo Slováci a Česi, vrátane našich Cinobančanov, sa nezľakli ani trestu smrti a napriek tomu prešli do novovznikajúcich légií, aby položili svoj život nie za Rakúsko-Uhorsko, v ktoré neverili, ale za svoju československú vlasť. Až 11 odvážnych rodákov a obyvateľov Cinobane sa postavilo na stranu novej vlasti – a musíme sa im za to poďakovať. Aj vďaka nim tu dnes stojíme a v našom rodnom jazyku, v našom štáte a s našimi bratmi z Českej republiky si môžeme pripomínať ich zásluhy. Aj vďaka nim tu dnes stojíme a nesmieme dovoliť, aby sme na nich zabudli – na našich hrdinských Cinobančanov – na Jána Brlaša, Františka Báleka, Pavla Dudeka, Juraja Chamulu, Ľudovíta Jackuliaka, Ondreja Johanáka, Juraja Klimu, Ondreja Korima, Jánoša Latku, Jána Marka, Matúša Samaša, Ondreja Strungu, Benedikta Záhradníka. Vybrali si svoju vlasť, svoj národ a svoju česť.“

Po pietnom akte odhalenia pamätníka pokračoval program v kultúrnom dome, kde bola do života uvedená nová publikácia Legionári z Cinobane. V krásnom kultúrnom programe sa okrem žiačok ZŠ s MŠ Cinobaňa a SZUŠ Opatová predstavili opäť aj legionári z Českej republiky – priblížili nám každodenný život legionárov v Rusku. Autori Mgr. Miroslav Maňas a Bc. Simona Albertová predstavili svoju novú knihu, ktorá hovorí o československých légiách, ich pôsobení v Taliansku, Francúzsku, Rusku, ale aj o bojoch o Slovensko a Tešínsko po vzniku nového štátu. Súčasťou knihy sú aj príbehy jednotlivých legionárov z Cinobane, Turíčiek a Katarínskej Huty. Knihu slávnostne uvítali krstní rodičia – Mgr. Vladimíra Albertová a historik Dr. Ferdinand Vrábel – popredný slovenský odborník na problematiku prvej svetovej vojny, légií a M. R. Štefánika na Slovensku. Kniha bola krstená hlinou z bojiska Penza v Rusku. Po dojímavých príhovoroch a poďakovaniach sa spustil oficiálny predaj knihy a ihneď sa rozchytali prvé výtlačky. Zaujímavá debata s autormi, s prítomnými odborníkmi, legionármi a občanmi obce trvala ešte veľmi dlho. Najvýznamnejšími hosťami boli potomkovia samotných legionárov, a aj malý slovenský unikát – publikáciu sme mohli odovzdať aj dcére jedného z legionárov, čo je pri spomienkových pietnych aktoch, týkajúcich sa prvej svetovej vojny, naozaj vzácnosťou.

Veríme, že odkaz legionárov ostane dlho v našich srdciach a nový pamätník sa stane miestom, kde sa budú môcť konať spomienkové pietne akty – lebo národ nesmie zabúdať na svoju históriu.

Akcia sa uskutočnila aj vďaka finančnej podpore Matice slovenskej.

Mgr. Vladimíra Albertová,
predsedníčka MO Matice slovenskej Cinobaňa

X