Tvorivú súťaž slovenských vzdelávacích centier krajanov s radosťou podporila i Matica slovenská


//Tvorivú súťaž slovenských vzdelávacích centier krajanov s radosťou podporila i Matica slovenská

Prerušenie vyučovania a zavedenie režimu domáceho štúdia zažila počas roku 2020 slovenská mládež i mimo hraníc Slovenskej republiky. Na situáciu sťaženého vzdelávania promptne a veľmi kreatívne zareagovala agilná riaditeľka Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier so skratkou ISEIA, Jarka Buchová. Keď z rádií počula rytmickú pieseň Mira Jaroša Zvládneme to, rozhodla sa pripraviť virtuálne pracovné listy, ktorými oslovila množstvo detí z Európy, Austrálie, Ázie i zo zámoria.

Organizácia ISEIA, ktorú momentálne Buchová manažuje, združuje slovenské vzdelávacie centrá zo 17 krajín sveta  (Austrália, Argentína , Belgicko, Cyprus, Írsko, Island , Francúzsko, Kanada, Kuvajt, Luxembursko, Nemecko, Nový Zéland, Portugalsko, Švajčiarsko , Švédsko, USA, Veľká Británia). ISEIA datuje svoj vznik v roku 2014 ako výsledok iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Okrem projektov, táborov, školení či príprave študijných materiálov pre krajanské deti, asociácia ISEIA vydáva štvrťročník – Ceruzky vo svete, ktorý podporuje slovenské povedomie, posilňuje slovenskú identitu a vzdeláva krajanov v materinskom jazyku.

Riaditeľka ISEIA a autorka súťaže, Jarmila Buchová, je rodáčka z Komárňan blízko Vranova nad Topľou. Takmer jedno desaťročie žije v Mníchove a vzdeláva stredoškolákov v nemčine a ekonomike. Popri tejto práci sa venuje aj výučbe slovenčiny. Leitmotívom pre projekt Zvládneme to sa stala rovnomenná skladba Mira Jaroša. „Mňa, ako učiteľku slovenčiny zaujal nielen rytmus, ale aj obsah tohto textu, ktorý je bohatý na slovné druhy, špeciálne písmená, ako je ä a ô, tvrdé a mäkké spoluhlásky, druhy viet a rýmy. (…) Text je naozaj vhodný na obsahový a dramatický rozbor, ponúka aj vhodné nápady na slohové úlohy“,  spresnila autorka projektu v rozhovore pre rádio Expres.

Na spoluprácu oslovila aj Maticu slovenskú, ktorú požiadala o 5 cien pre súťažiacich. Matica pre krajanskú mládež pripravila najmä knižné ceny, ale i pexesá, perá či pracovné listy. Do súťaže sa zapojilo 176 žiakov z 11 krajín: Cyprus, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Nemecko, Slovensko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina, USA a Veľká Británia. Ceny Matice slovenskej po žrebovaní putovali najmä do Európy, a to: Gabriele Kaniskovej z Chorvátska, Ivanovi Mihalinovi z Chorvátska, Pavle Starčevićovej z Chorvátska, Terezke Bednárovej zo Švajčiarska a Zoe Nyanziovej do USA.

Matica slovenská mladým krajanom srdečne gratuluje, teší sa z ich hojnej účasti i zo svedomitej práce a rovnako vyslovujeme úprimné poďakovanie pani riaditeľke Jarke Buchovej za prípravu a realizáciu nielen tejto súťaže, ale i za všetky aktivity, ktoré so svojimi členmi pripravuje pre mladých Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zuzana Pavelcová

dav

2020-09-10T10:48:09+00:0010 septembra 2020 |Zahraničie|
X