Už aj Čakanovce majú svoj miestny odbor


//Už aj Čakanovce majú svoj miestny odbor

V piatok 23.9.2022 sa uskutočnilo ustanovujúce Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Čakanovciach. Čakanovce sú menšia obec v okrese Košice-okolie. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1276. Miestne odbory v územnej pôsobnosti Domu Matice slovenskej v Košiciach sa v priebehu pol roka rozrástli o v poradí už štvrtý nový miestny odbor.

Vedením ustanovujúceho Valného zhromaždenia MO MS Čakanovce bola poverená riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martina Matečková. Vyjadrila radosť nad tým, že v obci Čakanovce sa zišla skupina nadšených folklóristov, ktorí sa rozhodli založiť MO MS. Naši predkovia nám zanechali bohaté dedičstvo v podobe spevu, tanca a zvykov. Sú to práve folklórne skupiny, ktoré zachovávajú a propagujú folklórne dedičstvo našich predkov. Úcta k tradíciám, úcta k predkom, k našim osobnostiam, ktoré sa podieľali na pozdvihnutí slovenského národa a obrane Slovákov je základným predpokladom k vzniku MO MS. Dôležité je šíriť v obciach povedomie o Matici slovenskej, ktorá stojí na pevných základoch moysesovsko-kuzmányovskej tradícii, k čomu slúžia aj MO MS. Naše prvé spoločné stretnutie teraz už s matičiarmi sa uskutočilo na skvelom podujatí vo Vyšnej Kamenici, ktoré bolo venované pamiatke posvätenia evanjelického a. v. chrámu Božieho a 600. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.

Ako je zaužívané na týchto zasadnutiach, najprv boli prerokované náležitosti týkajúce sa ustanovujúceho Valného zhromaždenia. Za predsedníčku nového MO MS bola zvolená Helena Imrová, ktorá poďakovala prítomným za prejavenú dôveru, ktorá jej bola daná. Vyjadrila nádej v dobré fungovanie MO MS a vo vzájomnú pomoc, spoluprácu a dôveru MO MS s Domom Matice slovenskej v Košiciach. Následne v rámci diskusie sa predstavila bohatá škála periodík, ktoré vydáva Matica slovenská. Riaditeľka DMS Košice tieto periodiká priniesla, aby mali prítomní lepšiu predstavu o ich forme. Najviac sa zúčastneným pozdával časopis Slovensko-Národné spektrum. Verím, že periodiká si nájdu svojich odberateľov.

Záver Valného zhromaždenia bol veselý. Spevácka skupina Studnička, ktorá v budúcom roku oslávi svoju prvú “desaťročnicu” nám zaspievala krásne pesničky z ich repertoáru „Ej dali že mi dali, ej sobotňajše tance…“ a „V studničke pod lesom voda ceče…“. Z Čakanoviec sa odchádzalo s pocitom radosti nad krásnym stretnutím s milými a dobrými ľuďmi. Miestnemu odboru želáme mnoho energie a matičného elánu v jeho činnosti.

Text a foto: Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej v Košiciach

 

 

2022-09-28T15:01:41+00:0028 septembra 2022 |Košický kraj|
X