V Komjaticiach sa naposledy rozlúčili s matičiarkou Elenou Sopkovou


/, Nitriansky kraj/V Komjaticiach sa naposledy rozlúčili s matičiarkou Elenou Sopkovou

Mesiac december je mesiacom očakávania najkrajších sviatkov roka – Vianoc, príchodu narodenia Ježiša Krista. Žiaľ, nielen radostné udalosti lemujú dni nášho života.  V týchto dňoch rady matičiarov navždy opustila Mgr. Elenka Sopková z Komjatíc, ktorú si Pán Boh k sebe povolal dňa 11.12.2019 vo veku 93 rokov.

Po štúdiu  na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre učila slovenský jazyk na Základnej škole v Komjaticiach. Nesmiernu lásku k slovenčine a národné cítenie odovzdávala svojim žiakom, na ktorých bola prísna a zároveň láskavá. Svojich žiakov viedla k láske k poézii a pripravovala ich na viaceré recitačné súťaže. Tiež s nimi nacvičovala niekoľko spartakiád. Takto E. Sopková vychovala viacero generácií mladých ľudí, ktorí na ňu dodnes s vďakou spomínajú.

Celý svoj život bola spoločensky a kultúrne aktívna. Ako dlhoročná členka komjatického ochotníckeho divadla stvárnila veľa divadelných postáv. Pôsobila vo Zväze žien, zúčastňovala sa súťaží v recitácii dospelých a neskôr po roku 1989 pôsobila aj v Matici slovenskej. Za svoju aktívnu spoločenskú činnosť získala niekoľko ocenení, naposledy Cenu starostu obce Komjatice. Spolu so svojím manželom sa výrazne zaslúžila o výstavbu novej základnej školy a tiež o to, aby táto škola niesla meno slovenského národovca Ondreja Cabana. E. Sopková sa výrazne pričinila o zviditeľnenie osobnosti Ondreja Cabana, významného správcu tunajšej farnosti, zakladajúceho člena spolku Tatrín, kňaza a národného buditeľa. Jej zásluhou nesie jeho čestný názov v súčasnosti nielen základná škola s materskou školou, ale aj námestie v Komjaticiach. Komjatičania si Cabanovu osobnosť každoročne pripomínajú v mesiaci máj pri jeho pomníku na miestnom cintoríne.

Dlhé roky svojho života sa E. Sopková venovala práci v našej národnej ustanovizni – Matici slovenskej, ktorá vždy pri dejinných križovatkách našej vlasti bola tvorcom a strážcom národnej duchovnosti. Po roku 1989 dokonale, dobromyseľne s radosťou, využívala priestor, ktorý jej poskytovala Matica slovenská k rozvíjaniu kultúrno – duchovných aktivít v Komjaticiach a v novozámockom okrese. Stala sa pracovníčkou Okresného výboru MS Nové Zámky a bola nápomocná pri vzniku Miestneho odboru MS v Komjaticiach. Svojou organizátorskou činnosťou a dobrovoľnou aktivitou mobilizovala, nielen v Komjaticiach, kolektív matičiarov,  ktorí v tejto historickej obci zanechali aj pod  jej vedením  hlbokú stopu v aktívnej kultúrnej činnosti. Vlasť pre jej generáciu bola svätým pojmom, za ktorý bolo hodno i trpieť.

Elena Sopková, to bola príslovečná pracovitosť, srdečnosť voči všetkým ľuďom s trvalými hodnotami lásky voči svojej rodine, národu a vlasti s primárnou vierou v Pána Boha. Poďakovať za všetkých matičiarov, za jej aktívnu prácu v Matici slovenskej a naposledy sa pokloniť jej pamiatke prišli súčasná predsedníčka MO MS Komjatice Mária Derďáková komjatickí matičiari, v mene predsedu MO MS Dolný Ohaj Vojtecha Porubského pani Jana Slobodníková a za Dom MS v Šuranoch a za OR MS Šurany jej predseda Vašek Valenta. Za Maticu slovenskú sa na poslednej rozlúčke so zosnulou, ktorá sa konala dňa 14.12.2019 v Komjaticiach, prihovorila členka Predsedníctva MS Libuša Klučková.

Česť jej pamiatke!

Libuša Klučková,
členka Predsedníctva Matice slovenskej.

 

My, čo sme pani Elenu Sopkovú dobre poznali, vieme, že dňom jej odchodu do večnosti 11.12.2019, sme schudobneli a zoslabli… Jej celoživotným snom bola láska k národu a vlasti.

Pani Elenka bola matičiarkou telom i dušou. Nechýbala pri obnovovaní miestnych odborov Matice slovenskej v rokoch 1967-68. Dlhé roky robila tajomníčku Okresnej rady Matice slovenskej v Nových Zámkoch a taktiež predsedníčku Miestneho odboru Matice slovenskej v Komjaticiach. Komjatice boli hybnou pákou Matice slovenskej. Ich Miestny odbor bol jedným z najväčších v počte členov – a to všetko zásluhou manželov Sopkových a hlavne Elenky, ktorá bola pedagogičkou. V škole pôsobila od roku 1954. Učila slovenský jazyk, dejepis, telesnú výchovu a čo bolo potrebné. Zaslúžila sa o zachránenie knihy „Z vôle ľudu obnovená“. Mali ich plnú garáž… Po roku 1968 ich rozdávali tam, kde sa obnovil miestny odbor. Získať mladých ľudí do matice bolo ťažké, ale v spolupráci so školstvom sa jej to vždy darilo. Do poslednej chvíle som ju obdivoval, kde berie toľko energie pre matičnú činnosť.

Elenka, vďaka Ti za všetko, čo si pre slovenský národ spravila. Nechcem tomu veriť, že pred mesiacom sme sa rozprávali na tému matice poslednýkrát. Za všetku Tvoju matičnú prácu a za všetko čo si ma naučila, Ti zo srdca ďakujem.

Česť Tvojmu statočnému životu, česť Tvojej pamiatke.

Vojtech Porubský, predseda MO MS Dolný Ohaj

 

 

X