V obci Soľ odhalili pamätnú tabuľu storočnici oslobodenia počas rozpadu monarchie v roku 1919


/, Prešovský kraj/V obci Soľ odhalili pamätnú tabuľu storočnici oslobodenia počas rozpadu monarchie v roku 1919

Matica slovenská a obec Soľ spoločne odhalili 27. októbra pamätnú tabuľu pri príležitosti 100. výročia založenia Miestneho výboru Slovenskej národnej rady v Soli a oslobodenia obce v roku 1919.

Kultúrno-historickým podujatím organizátori upozornili verejnosť na dôležité dejinné udalosti, vďaka ktorým sa územie východného Slovenska začlenilo do vznikajúceho prvého Československa. „Obyvatelia horného Zemplína zažili v rozhodujúcich chvíľach rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie krvavé vyčíňanie oddielov maďarskej dočasnej gardy. Napriek represiám sa k Slovenskej národnej rade v Martine prihlásila obec Soľ a neďaleké mestečko Vranov nad Topľou. Napokon bola obec oslobodená v roku 1919 jednotkou zloženou výlučne zo slovenských dobrovoľníkov, ktorú poznáme ako 4. stotinu 1. pluku slovenskej slobody,“ vysvetlil predseda MS Marián Gešper.

Málo známu, no podstatnú dejinnú etapu obce i celého regiónu v závere prvej svetovej vojny začala Matica slovenská so svojimi miestnymi odbormi približovať dnešným generáciám už pred niekoľkými rokmi. Vďaka matičiarom sa minulý rok verejnosť dozvedela o príslušníkoch česko-slovenských légií zo Soli Michalovi Závadovi a Jánovi Zmykovi. Ako dodal predseda ustanovizne, za založením Miestneho výboru SNR v Soli stál národne uvedomelý rodoľub Ján Demko.

IÚ MS

 

X