Vatra zvrchovanosti horela aj v Galante


//Vatra zvrchovanosti horela aj v Galante

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante zorganizoval v predvečer 29. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR, Vatru zvrchovanosti. Podujatie sa uskutočnilo v átriu Domu Matice slovenskej v Galante. Pozvanie prijali nielen matičiari z miestneho odboru v Abraháme, ale aj zástupcovia Matice slovenskej a to podpredseda MS Marek Hanuska, predseda dozorného výboru MS Štefan Martinkovič a riaditeľ sekretariátu predsedu a správcu a zároveň poverený riaditeľ Domu MS v Galante, Peter Schvantner. V úvodnom slove privítal účastníkov predseda miestneho odboru v Galante, Ľubomír Kmeť.

V kultúrnom programe vystúpila  skupina Detské ľudové tance založená MO MS v Galante, účinkovali aj deti materskej školy s pásmom „ženilo sa motovidlo“. Po detskom vystúpení nasledovala prehliadka speváckych súborov SZ Nádej Košúty a Senior klub Galanta, SZ Pustokerčanka Pusté Sady, Krojovanka Zemianske Sady a SZ Šúrovčanka Šúrovce. Účastníci podujatia si v ich podaní vypočuli krásne a nezabudnuteľné slovenské piesne. Aj vďaka takýmto súborom je naša slovenská pieseň stále živá. Musíme robiť všetko pre to, aby sa zachovala pre ďalšie generácie. Veď ako sa v jednej slovenskej piesni spieva „mamky, slovenské mamičky, učte deti naše pesničky“.

Nechýbali ani spoločné rozhovory s matičiarmi z jednotlivých miestnych odborov, ktorí sa akcie zúčastnili. Spokojní a šťastní, že sme sa po dlhšom čase znovu stretli s našimi matičnými priateľmi, sme sa za sprievodu dohorievajúcej vatry pomaly zberali domov. Ďakujeme za príjemne strávené popoludnie v átriu Domu MS v Galante hlavne organizátorom akcie MO MS Galanta a Domu MS Galanta.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

 

2021-07-19T09:32:42+00:0019 júla 2021 |Trnavský kraj|
X