Vatra zvrchovanosti po 27 rokoch

Pre Slováka je to obyčajná udalosť, pre matičiara podujatie, ktoré musí navštíviť. Vatra zvrchovanosti je jedným z podujatí, ktoré je môjmu srdcu najbližšie. Je to jedna z prvých podujatí, na ktorom som sa ako matičiar podieľal, a tak aj pre Slovenskú republiku vatra znamená spomienku na začiatok svojej samostatnosti.

Jedna z prvých štyroch vatier symbolicky horí dodnes. Už 27. rok si matičiari z Cejkova pripomínajú zrod našej samostatnosti a chytenie sa kormidla oboma rukami. Bohatý kultúrny program bol na začiatku a s pomalým západom slnka sa rozhorela vatra. Pre obyvateľa stredného Slovenska malý kultúrny šok. Všetci ľudia sú vľúdnejší a otvorení novým priateľstvám. Človek sa cíti ako doma. Je skvelé môcť to tvrdiť aj po takmer štvrťstoročí. Stále v nás bije národný duch. Za zachovanie tejto tradície patrí veľká vďaka aj predsedovi MO MS, ktorý dodržuje túto tradíciu naďalej. Podľa jeho slov však tohtoročná vatra bola najmenšou z najväčších. Cejkov je dlhoročne známy tým, že vatra zvrchovanosti široko-ďaleko je a musí byť vždy najväčšia.

Ondrej Baranec

Fotografie: Jozef Paulenka

X